Se innlegg etter kategori

10 forsvarsblogger du bør følge i 2014

«Situasjonsforståelse vinner fighten» er mottoet for oss her på Kampflybloggen. For meg som kommunikasjonsrådgiver er internasjonale forsvarsblogger en viktig del av puslespillet når jeg skal skape en situasjonsforståelse for meg selv og for Kampflyprogrammet om hva som skjer både hjemme og ute. Er det ofte litt løsreven info, og ofte mye meninger og påstander fra forfatterne? Absolutt! Samlet bidrar bloggene likevel til et større bilde enn det jeg kan få gjennom vanlige medier alene – for ikke å snakke om at det kan være både spennende og underholdende også!

For deg som har lyst til å få en bedre «sitausjonsforståelse» i 2014 – her er ti blogger du bør følge!

(mer…)

På økonomisjefmøte i Washington

Det er ikke bare teknikere og programdirektører som må påregne litt reiseaktivitet. I midten av desember var det møte i den såkalte FCC (Finance and Contracts Committee) i det flernasjonale F-35-programmet. I denne kommiteen møtes  alle økonomi- og merkantile sjefer i partnerskapet, og for første gang skulle jeg også delta. (mer…)