Se innlegg etter kategori

Kampklare kampfly

29. juni mottok Norge vårt syvende F-35 kampfly som brukes til øvings- og treningsformål på Luke Air Force Base. Flyet har 3i software som er veldig enkel å oppgradere til 3F. FOTO: US Air Force

Våre syv kampfly har 3i software og kan oppgraderes til 3F software. Oppgraderingen tar noen få timer på hvert enkelt fly.

F-35 flyene bygges i årlige produksjonsserier der hver eneste serie frem til den som nå bygges med full kapasitet, er litt forskjellige.

Det vil si at alle flyene som er bygget frem til i dag, som er produksjonsserie 9, må oppgraderes for å komme opp på det nivået som karakteriseres som kampklar status. Våre tre første fly som kommer til Ørland i november leveres med såkalt 3F software. Disse tre norske flyene er blant de første som kommer ut fra produksjonslinjen med denne nye softwaren.

En enkel oppgradering
De syv flyene Norge allerede har mottatt og som brukes til øving og trening på Luke Air Force Base i USA, er tidligere produksjonsserier (7 og 8) og er levert med 3i software. Disse vil oppgraderes med ny software når dette passer med treningsopplegget på basen der de opererer til daglig, og dette er en enkel prosess.

Enkelt forklart kan man si at alle produksjonsserier fra 7 og oppover kan oppgraderes til 3F versjonen ved å gjøre en enkel softwareoppgradering. Denne tar noen få timer på hvert enkelt fly, og kan sammenlignes med at vi gjør en oppgradering av vår egen iPhone fra IOS 10 til IOS 11.

De flyene som er i produksjonsserie 1 til 6 kan derimot ikke gjøre denne enkle softwareoppgraderingen, da de har «gammel» hardware som ikke kan kjøre den nye versjonen software. Det vil si at deres iPhone er for «gammel» og det må gjøres oppgraderinger av selve telefonen før den kan ta imot og bruke den nye softwaren. Det er ikke like lett å bytte ut disse flyene som en iPhone, og derfor er det planlagt å oppgradere flyene med både hardware og software snarere enn å kjøpe nye fly. Det er denne problematikken enkelte nasjoner som kjøpte fly i tidlige serier nå står overfor. Hva lønner seg på lang sikt, gitt at de kan benytte de allerede anskaffede flyene til trening, testing eller annet?

Opprettholde kampkraft og operativ evne
Fra norsk side har vi helt fra starten av planlagt at alle flyene vi anskaffer skal kunne oppgraderes til 3F software uten ytterligere modifikasjoner, og har derfor kjøpt fly fra serie 7 og oppover. Forsvaret trenger 52 kampklare kampfly for å møte fremtidens trusler og dermed oppfylle Stortingets målsetting for hele kampflyanskaffelsen. Nå skal det også sies at 3F ikke vil være siste versjon på våre fly heller, da flyene vil oppgraderes i hele levetiden både med ny software og hardware for å møte de truslene som måtte utvikle seg de neste 40 årene.

Som et eksempel vil de siste flyene vi planlegger å motta i 2024 ha både nyere hardware og nyere software med enda bedre egenskaper enn de som kommer til Ørland i november. Da vil etterhvert alle norske fly oppgraderes tilsvarende. Akkurat som Forsvaret har gjort med sine nåværende F-16 fly i hele levetiden av det flyet. Det handler om å opprettholde kampkraft og operativ evne i hele flyets levetid – å være relevant.

Gjenopptar F-35-flyvningene

F-35-flyvningene på Luke Air Force Base gjenopptas onsdag 21. juni etter en 11-dagers pause.

I to nylige blogginnlegg har vi skrevet om at F-35-treningsflyvninger på Luke Air Force Base (Luke AFB) ble kansellert 9. juni fordi piloter hadde rapportert om symptomer som kunne tyde på oksygenmangel. I dag, 21. juni, gjenopptas flyvningene igjen.

Luke AFB er en treningsbase, og sikkerheten til pilotene som øver og trener der, vil alltid komme først. Derfor ble treningsflyvningene i første omgang kansellert i én dag, for å gjennomgå rutiner, snakke med de fem pilotene som hadde rapportert symptomer og gjennomføre egentrening. Beslutningen om å ta pause i flyvningene ble ytterligere forlenget, da det tverrfaglige teamet av eksperter som umiddelbart ble satt ned, ikke fant en klar årsakssammenheng mellom symptomene og de tekniske forholdene. Alle har hele veien vært opptatt av å finne årsaken til hendelsene og å ettergå alle rutiner og prosedyrer. Som jeg tidligere har skrevet, har flyets reserveoksygensystem fungert optimalt i de fem rapporterte tilfellene vi vet om. Pilotene har fulgt korrekte prosedyrer og rutiner og landet flyene trygt igjen på bakken i henhold til normale rutiner.

Base-ledelsen har nå gjennomført ekstra trening og undervisning med pilotene, for å sikre at de er oppdaterte. Samtidig har flyene blitt undersøkt grundig. Den innsamlede informasjonen er analysert og delt med partnernasjonene. Når det brede sammensatte teamet av ingeniører, teknikere og spesialister innen flymedisin som har undersøkt hendelsene ikke har funnet én enkelt årsak eller fellesnevner til hendelsene, og siden det heller ikke er avdekket noen enkel teknisk løsning som kan svare på hendelsene som er oppstått, gjenopptas altså flyvningene i dag. Det er iverksatt enkelte tiltak mens ekspertene jobber videre med med uforminsket styrke for å identifisere årsaken til hendelsene.

Vi har naturligvis fulgt utviklingen tett og vi er nå veldig glade for at flyvningene gjenopptas fra 21. juni. Dette har vært et godt eksempel på en sak der alle rutiner har fungert, og alle sikkerhetstiltak har slått inn som forutsatt. Jeg skrev tidligere at jeg understreker så ofte jeg kan at sikkerheten til våre piloter er viktig og alltid må settes først. Derfor har det vært betryggende at denne saken har blitt fulgt opp, pilotenes meldinger om oksygenmangel ble tatt på alvor og at det raskt ble tatt nødvendige grep for å finne årsaken til disse hendelsene. Så selv om det altså så langt ikke er funnet én enkelt årsak, har ekspertteamet funnet ut at Luke utfører sine vedlikeholdsprosedyrer på korrekt måte, og at utstyret håndteres på riktig måte. Det er også betryggende.

Pausen i flygingene ser ikke ut til å ha fått noen konsekvenser for de norske flygernes trening og øving på Luke.

Fortsatt pause i flyvningene på Luke

F-35-flyvningene på Luke Air Force Base tar ytterligere noen dager pause for å finne årsaken til pilotenes meldinger om oksygenmangel. Meldingene tas på alvor.

I blogginnlegget søndag skrev jeg om at vi hadde fått meldinger om at treningsflyvninger på Luke Air Force Base (Luke AFB) ble kansellert fredag fordi piloter hadde rapportert om symptomer som kan tyde på oksygenmangel. Siden Luke Air Force Base er en treningsbase, og ledelsen der setter sikkerhet høyt, valgte de å kansellere treningsflyvninger den ene dagen. Vi har nå fått meldinger om at basen tar ytterligere noen dager pause i flyvningene for å ettergå og finne årsaken til hendelsene. I de fem rapporterte tilfellene vi vet om, har flyets reserveoksygensystem fungert optimalt og pilotene har fulgt korrekte prosedyrer og rutiner og landet flyene trygt igjen på bakken i henhold til normale rutiner.

Base-ledelsen ønsker likevel å gjennomføre ekstra trening og undervisning med pilotene, for å sikre at de er oppdaterte og for å få undersøkt flyene grundig. Denne pausen i flyvninger er lokal, og gjelder kun for Luke AFB, der de fem episodene har vært rapportert.

Vi følger selvfølgelig utviklingen tett og jeg understreker så ofte jeg kan, at sikkerheten til våre piloter er viktig og alltid må settes først. Derfor er det svært betryggende at pilotenes meldinger om oksygenmangel tas på alvor og at våre amerikanske kolleger tar de nødvendige grep for å finne årsaken til dette. Et bredt sammensatt team av ingeniører, teknikere og spesialister innen flymedisin undersøker hendelsene og pilotene samles for å gjennomgå alt som gjøres og hvordan det jobbes med å løse dette. Flyene vil fly igjen så raskt som mulig, og vi forventer ikke på nåværende tidspunkt at dette vil ha noen konsekvenser for vår tidslinjal. Sammen med Luftforsvaret foretar vi fortløpende vurderinger av hvilken betydning dette eventuelt vil få/får for flygernes trenings- og øvingsopphold på Luke AFB.

Informasjonen som samles skal analyseres og deles med partnernasjonene. Vi legger naturligvis ut oppdatert informasjon når vi vet mer om forventet oppstart av flyvninger og årsaken til disse hendelsene.