Se innlegg etter kategori

Om bloggerne

Dette er de faste bidragsyterne på Kampflyblogget for øyeblikket. I tillegg til disse vil det være en og annen gjesteforfatter som bidrar innimellom.

Morten Klever – generalmajor og direktør for Kampflyprogrammet

Morten Klever (call sign «Mac») ble utnevnt til generalmajor og direktør for Kampflyprogrammet i Forsvarsdepartementet i 2014, og kom fra stillingen som brigader og nestleder i Kampflyprogrammet, hvor han hadde vært siden 2012. Klever har 35 års erfaring fra Forsvaret, hvor han startet som tekniker og crew chief på kampfly, før han senere ble flyger. Han har også hatt flere lederstillinger i Luftforsvaret, senest som leder for Luftforsvarets inspektorat i Luftforsvarsstaben. I tillegg har Klever ved flere anledninger tjenestegjort internasjonalt, blant annet på Balkan og i Kirgisistan i forbindelse med den norske deltakelsen i operasjonene i Afghanistan. Klever har også ledet styringsgruppen for det flernasjonale flygertreningsprogrammet på Sheppard Air Force Base i Texas, USA.

Morten Hanche – major, Norges første F-35-flyger
Morten HancheMorten Hanche (call sign «Dolby») har ofte fungert som «freelancer» for oss her i Kampflyprogrammet. Hanche har bakgrunn som F-16-flyger ved 338-Skvadron gjennom flere år. Han er også utdannet som testpilot og jobbet i sin tid for Prosjekt Nye Kampfly, det som senere ble Kampflyprogrammet. Morten har også arbeidet med operativ testing av F-16 og andre systemer i flere år, og det gjør han svært godt kvalifisert til å sammenligne F-16 med F-35. I september 2015 ble det bekreftet at Morten ville bli Norges første F-35-flyger, og han har fløyet som instruktør på Luke Air Force Base i Arizona frem til i dag. Samtidig har han ledet planleggingen og skal lede gjennomføringen av Operativ Test og Evaluering (OT&E) av F-35 som skal skje i Norge i perioden 2017-2019.


Tidligere bloggere:


Sigurd Fongen – oberstløytnant og våpenkoordinator, Kampflyprogrammet

SFO BWSigurd Fongen (call sign «Ziggy») er programmets våpenkoordinator, og han har en svært bred bakgrunn fra Forsvaret. Sigurd er utdannet som F-16-flyger, og var i flere år skvadronsflyger på 338 og senere 332-skvadronen. Han var også del av en av de første norske utredningene for bruk av droner i Forsvaret. Før han ble en del av Kampflyprogrammet var han også del av avdeling for langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet. I dag i Kampflyprogrammet er oppgaven hans å være militærfaglig rådgiver til programdirektøren, og å holde i ulike samarbeidsprosesser med industrien og med andre land, med spesielt fokus på nasjonal våpenutvikling og våpenanskaffelser i F-35.

Frode Dahl – oberstløytnant, prosjektleder operasjoner/analyser

Daffy BWFrode Dahl (call sign «Daffy») er prosjektleder operasjoner/analyser i Kampflyprogrammet. Frode er utdannet F-16 flyger og var i flere år skvadronsflyger ved 334 skvadron og den sammenslåtte 331/334 skvadron i Bodø og 332 skvadron på Rygge. Han har videre jobbet ved Luftoperativt inspektorat med prosjekter for F-16. I 2003 ble han tilknyttet Kampflyprogrammet og har siden den gang vært svært deltakende i prosessene vedrørende operative krav og vurdering av de ulike kandidatene. Fremover vil oppgavene hans være å ivareta de operative sidene ved anskaffelsen, og blant annet klargjøre konsepter og taktikker, oppfølging av kravspesifikasjonene og bidra i anskaffelsen av nødvendige våpen.

Endre Lunde – kommunikasjonsrådgiver, Kampflyprogrammet

ELUN BWEndre Lune var vår kommunikasjonsrådgiver og selvtitulert «kampflyevangelist» i perioden 2012-2017. Lunde er utdannet statsviter med en mastergrad i krigsstudier fra avdeling for krigsstudier ved King’s College London. Før han begynte hos oss jobbet han som forsvarsanalytiker og rådgiver hos Jane’s i London. Lundes jobb var å hjelpe programmet med å få ut informasjon om anskaffelsen av F-35 og fremgangen i programmet, og å være et bindeledd mellom de som gjerne vil vite mer og alle fagfolkene våre.

Geir Moreite – oberstløytnant, økonomiansvarlig, Kampflyprogrammet

GEM BWGeir Moreite (internt call sign «Smiley») er den som holder i pengene her hos oss, og som sørger for helheten i de norske kostnadsestimatene og risikovurderingene. Han er hærmann, men er også utdannet siviløkonom og har i flere tiår jobbet med prosjektstyring i Forsvaret. Moreites oppgave er å være programdirektørens fremste rådgiver innen økonomiske spørsmål, og han representerer også Norge i finans og økonomimøtene i det flernasjonale programmet.