Se innlegg etter kategori

F-35 snart klare til å fly til Norge

De første norske flyene som skal lande på Ørland i november er snart klare til å fly hjem. FOTO: Lockheed Martin

Nå har jeg, sammen med et team fra Forsvaret og Forsvarsmateriell, vært i Forth Worth i USA for å se på flyene som kommer til Norge i november. Jeg kan melde at alle de tre flyene snart er klare for å fly hjem. Flyene har rullet ut av fabrikken, og er nå inne i siste fase der de flys av testpiloter og testes grundig, slik at vi er sikre på at alt virker som det skal før de flys til Norge. Så langt er alt i rute og vi gleder oss til å se flyene lande på Ørland.

Vi besøkte også produksjonslinjen i Fort Worth der man kan følge hele prosessen rundt å sette sammen flyene. Det er et imponerende stykke arbeide, og snart er det kapasitet i denne fabrikken til å rulle ut ett fly annenhver dag fra den 1,8 kilometer lange fabrikkhallen. Her fikk vi også se at alle de 6 norske flyene som skal leveres til Ørland neste år er på forskjellige steder i produksjonen. Det viser at vi er i rute med kampflyanskaffelsen.

Nå er det bare å vente spent på å få de første flyene våre hjem så Forsvaret kan starte treningen her hjemme. Som en liten forsmak på hva som venter oss legger vi ut bilde fra besøket her.

Integrering av bremseskjerm på de norske kampflyene er viktig for oss. Bremseskjermen er nødvendig for å kunne operere kampflyene i krevende værforhold. FOTO: Lockheed Martin

Fra og med leveringen av de første flyene på Ørland, vil alle norske F-35 ha mulighet for å benytte bremseskjermsystemet. FOTO: Lockheed Martin

Den norske anskaffelsen av F-35 er i rute, og utviklingen av F-35 går i henhold til planen. FOTO: Lockheed Martin

De nye kampflyene er en av de viktigste investeringene for å styrke kampkraften til Forsvaret. FOTO: Lockheed Martin

F-35 er helt avgjørende for den videre moderniseringen av Forsvaret og gjør hele Forsvaret bedre. Vi ser frem til at flyene lander på Ørland. FOTO: Lockheed Martin

Kampklare kampfly

29. juni mottok Norge vårt syvende F-35 kampfly som brukes til øvings- og treningsformål på Luke Air Force Base. Flyet har 3i software som er veldig enkel å oppgradere til 3F. FOTO: US Air Force

Våre syv kampfly har 3i software og kan oppgraderes til 3F software. Oppgraderingen tar noen få timer på hvert enkelt fly.

F-35 flyene bygges i årlige produksjonsserier der hver eneste serie frem til den som nå bygges med full kapasitet, er litt forskjellige.

Det vil si at alle flyene som er bygget frem til i dag, som er produksjonsserie 9, må oppgraderes for å komme opp på det nivået som karakteriseres som kampklar status. Våre tre første fly som kommer til Ørland i november leveres med såkalt 3F software. Disse tre norske flyene er blant de første som kommer ut fra produksjonslinjen med denne nye softwaren.

En enkel oppgradering
De syv flyene Norge allerede har mottatt og som brukes til øving og trening på Luke Air Force Base i USA, er tidligere produksjonsserier (7 og 8) og er levert med 3i software. Disse vil oppgraderes med ny software når dette passer med treningsopplegget på basen der de opererer til daglig, og dette er en enkel prosess.

Enkelt forklart kan man si at alle produksjonsserier fra 7 og oppover kan oppgraderes til 3F versjonen ved å gjøre en enkel softwareoppgradering. Denne tar noen få timer på hvert enkelt fly, og kan sammenlignes med at vi gjør en oppgradering av vår egen iPhone fra IOS 10 til IOS 11.

De flyene som er i produksjonsserie 1 til 6 kan derimot ikke gjøre denne enkle softwareoppgraderingen, da de har «gammel» hardware som ikke kan kjøre den nye versjonen software. Det vil si at deres iPhone er for «gammel» og det må gjøres oppgraderinger av selve telefonen før den kan ta imot og bruke den nye softwaren. Det er ikke like lett å bytte ut disse flyene som en iPhone, og derfor er det planlagt å oppgradere flyene med både hardware og software snarere enn å kjøpe nye fly. Det er denne problematikken enkelte nasjoner som kjøpte fly i tidlige serier nå står overfor. Hva lønner seg på lang sikt, gitt at de kan benytte de allerede anskaffede flyene til trening, testing eller annet?

Opprettholde kampkraft og operativ evne
Fra norsk side har vi helt fra starten av planlagt at alle flyene vi anskaffer skal kunne oppgraderes til 3F software uten ytterligere modifikasjoner, og har derfor kjøpt fly fra serie 7 og oppover. Forsvaret trenger 52 kampklare kampfly for å møte fremtidens trusler og dermed oppfylle Stortingets målsetting for hele kampflyanskaffelsen. Nå skal det også sies at 3F ikke vil være siste versjon på våre fly heller, da flyene vil oppgraderes i hele levetiden både med ny software og hardware for å møte de truslene som måtte utvikle seg de neste 40 årene.

Som et eksempel vil de siste flyene vi planlegger å motta i 2024 ha både nyere hardware og nyere software med enda bedre egenskaper enn de som kommer til Ørland i november. Da vil etterhvert alle norske fly oppgraderes tilsvarende. Akkurat som Forsvaret har gjort med sine nåværende F-16 fly i hele levetiden av det flyet. Det handler om å opprettholde kampkraft og operativ evne i hele flyets levetid – å være relevant.

Gjenopptar F-35-flyvningene

F-35-flyvningene på Luke Air Force Base gjenopptas onsdag 21. juni etter en 11-dagers pause.

I to nylige blogginnlegg har vi skrevet om at F-35-treningsflyvninger på Luke Air Force Base (Luke AFB) ble kansellert 9. juni fordi piloter hadde rapportert om symptomer som kunne tyde på oksygenmangel. I dag, 21. juni, gjenopptas flyvningene igjen.

Luke AFB er en treningsbase, og sikkerheten til pilotene som øver og trener der, vil alltid komme først. Derfor ble treningsflyvningene i første omgang kansellert i én dag, for å gjennomgå rutiner, snakke med de fem pilotene som hadde rapportert symptomer og gjennomføre egentrening. Beslutningen om å ta pause i flyvningene ble ytterligere forlenget, da det tverrfaglige teamet av eksperter som umiddelbart ble satt ned, ikke fant en klar årsakssammenheng mellom symptomene og de tekniske forholdene. Alle har hele veien vært opptatt av å finne årsaken til hendelsene og å ettergå alle rutiner og prosedyrer. Som jeg tidligere har skrevet, har flyets reserveoksygensystem fungert optimalt i de fem rapporterte tilfellene vi vet om. Pilotene har fulgt korrekte prosedyrer og rutiner og landet flyene trygt igjen på bakken i henhold til normale rutiner.

Base-ledelsen har nå gjennomført ekstra trening og undervisning med pilotene, for å sikre at de er oppdaterte. Samtidig har flyene blitt undersøkt grundig. Den innsamlede informasjonen er analysert og delt med partnernasjonene. Når det brede sammensatte teamet av ingeniører, teknikere og spesialister innen flymedisin som har undersøkt hendelsene ikke har funnet én enkelt årsak eller fellesnevner til hendelsene, og siden det heller ikke er avdekket noen enkel teknisk løsning som kan svare på hendelsene som er oppstått, gjenopptas altså flyvningene i dag. Det er iverksatt enkelte tiltak mens ekspertene jobber videre med med uforminsket styrke for å identifisere årsaken til hendelsene.

Vi har naturligvis fulgt utviklingen tett og vi er nå veldig glade for at flyvningene gjenopptas fra 21. juni. Dette har vært et godt eksempel på en sak der alle rutiner har fungert, og alle sikkerhetstiltak har slått inn som forutsatt. Jeg skrev tidligere at jeg understreker så ofte jeg kan at sikkerheten til våre piloter er viktig og alltid må settes først. Derfor har det vært betryggende at denne saken har blitt fulgt opp, pilotenes meldinger om oksygenmangel ble tatt på alvor og at det raskt ble tatt nødvendige grep for å finne årsaken til disse hendelsene. Så selv om det altså så langt ikke er funnet én enkelt årsak, har ekspertteamet funnet ut at Luke utfører sine vedlikeholdsprosedyrer på korrekt måte, og at utstyret håndteres på riktig måte. Det er også betryggende.

Pausen i flygingene ser ikke ut til å ha fått noen konsekvenser for de norske flygernes trening og øving på Luke.