Se innlegg etter kategori

Gjenopptar F-35-flyvningene

F-35-flyvningene på Luke Air Force Base gjenopptas onsdag 21. juni etter en 11-dagers pause.

I to nylige blogginnlegg har vi skrevet om at F-35-treningsflyvninger på Luke Air Force Base (Luke AFB) ble kansellert 9. juni fordi piloter hadde rapportert om symptomer som kunne tyde på oksygenmangel. I dag, 21. juni, gjenopptas flyvningene igjen.

Luke AFB er en treningsbase, og sikkerheten til pilotene som øver og trener der, vil alltid komme først. Derfor ble treningsflyvningene i første omgang kansellert i én dag, for å gjennomgå rutiner, snakke med de fem pilotene som hadde rapportert symptomer og gjennomføre egentrening. Beslutningen om å ta pause i flyvningene ble ytterligere forlenget, da det tverrfaglige teamet av eksperter som umiddelbart ble satt ned, ikke fant en klar årsakssammenheng mellom symptomene og de tekniske forholdene. Alle har hele veien vært opptatt av å finne årsaken til hendelsene og å ettergå alle rutiner og prosedyrer. Som jeg tidligere har skrevet, har flyets reserveoksygensystem fungert optimalt i de fem rapporterte tilfellene vi vet om. Pilotene har fulgt korrekte prosedyrer og rutiner og landet flyene trygt igjen på bakken i henhold til normale rutiner.

Base-ledelsen har nå gjennomført ekstra trening og undervisning med pilotene, for å sikre at de er oppdaterte. Samtidig har flyene blitt undersøkt grundig. Den innsamlede informasjonen er analysert og delt med partnernasjonene. Når det brede sammensatte teamet av ingeniører, teknikere og spesialister innen flymedisin som har undersøkt hendelsene ikke har funnet én enkelt årsak eller fellesnevner til hendelsene, og siden det heller ikke er avdekket noen enkel teknisk løsning som kan svare på hendelsene som er oppstått, gjenopptas altså flyvningene i dag. Det er iverksatt enkelte tiltak mens ekspertene jobber videre med med uforminsket styrke for å identifisere årsaken til hendelsene.

Vi har naturligvis fulgt utviklingen tett og vi er nå veldig glade for at flyvningene gjenopptas fra 21. juni. Dette har vært et godt eksempel på en sak der alle rutiner har fungert, og alle sikkerhetstiltak har slått inn som forutsatt. Jeg skrev tidligere at jeg understreker så ofte jeg kan at sikkerheten til våre piloter er viktig og alltid må settes først. Derfor har det vært betryggende at denne saken har blitt fulgt opp, pilotenes meldinger om oksygenmangel ble tatt på alvor og at det raskt ble tatt nødvendige grep for å finne årsaken til disse hendelsene. Så selv om det altså så langt ikke er funnet én enkelt årsak, har ekspertteamet funnet ut at Luke utfører sine vedlikeholdsprosedyrer på korrekt måte, og at utstyret håndteres på riktig måte. Det er også betryggende.

Pausen i flygingene ser ikke ut til å ha fått noen konsekvenser for de norske flygernes trening og øving på Luke.

Fortsatt pause i flyvningene på Luke

F-35-flyvningene på Luke Air Force Base tar ytterligere noen dager pause for å finne årsaken til pilotenes meldinger om oksygenmangel. Meldingene tas på alvor.

I blogginnlegget søndag skrev jeg om at vi hadde fått meldinger om at treningsflyvninger på Luke Air Force Base (Luke AFB) ble kansellert fredag fordi piloter hadde rapportert om symptomer som kan tyde på oksygenmangel. Siden Luke Air Force Base er en treningsbase, og ledelsen der setter sikkerhet høyt, valgte de å kansellere treningsflyvninger den ene dagen. Vi har nå fått meldinger om at basen tar ytterligere noen dager pause i flyvningene for å ettergå og finne årsaken til hendelsene. I de fem rapporterte tilfellene vi vet om, har flyets reserveoksygensystem fungert optimalt og pilotene har fulgt korrekte prosedyrer og rutiner og landet flyene trygt igjen på bakken i henhold til normale rutiner.

Base-ledelsen ønsker likevel å gjennomføre ekstra trening og undervisning med pilotene, for å sikre at de er oppdaterte og for å få undersøkt flyene grundig. Denne pausen i flyvninger er lokal, og gjelder kun for Luke AFB, der de fem episodene har vært rapportert.

Vi følger selvfølgelig utviklingen tett og jeg understreker så ofte jeg kan, at sikkerheten til våre piloter er viktig og alltid må settes først. Derfor er det svært betryggende at pilotenes meldinger om oksygenmangel tas på alvor og at våre amerikanske kolleger tar de nødvendige grep for å finne årsaken til dette. Et bredt sammensatt team av ingeniører, teknikere og spesialister innen flymedisin undersøker hendelsene og pilotene samles for å gjennomgå alt som gjøres og hvordan det jobbes med å løse dette. Flyene vil fly igjen så raskt som mulig, og vi forventer ikke på nåværende tidspunkt at dette vil ha noen konsekvenser for vår tidslinjal. Sammen med Luftforsvaret foretar vi fortløpende vurderinger av hvilken betydning dette eventuelt vil få/får for flygernes trenings- og øvingsopphold på Luke AFB.

Informasjonen som samles skal analyseres og deles med partnernasjonene. Vi legger naturligvis ut oppdatert informasjon når vi vet mer om forventet oppstart av flyvninger og årsaken til disse hendelsene.

Kansellering av treningsflyvning

En bakketreningsdag fredag vil så langt ikke få noen konsekvenser for treningen av våre piloter frem mot at vi får våre første fly til Norge i november i år.

Sent fredag 9. juni fikk vi meldingen om at treningsflyvninger på Luke Air Force Base (Luke AFB) var kansellert for dagen (en såkalt «one-day safety stand-down) på grunn av at piloter har rapportert om symptomer som kan tyde på oksygenmangel. Vi fikk informasjon om at det siden 2. mai har vært rapportert om fem tilfeller av slike hendelser og at dette tas veldig alvorlig av det amerikanske luftforsvaret og ledelsen ved basen. Lørdag var saken ute i norske medier, der vinklingen ble at norske fly var «satt på bakken». Det er forståelig at det kan misoppfattes når det blir bestemt å kansellere treningsflyvninger. Men å kansellere trening kan altså ikke betegnes som at flyene er satt på bakken. At alle flyene på Luke AFB i går ble satt på «stand down» i en (1) dag, var for å forsikre seg om at alle pilotene er oppdaterte på sikkerhetsprosedyrer og for å gjennomgå egentrening for å oppfriske hvilke symptomer kroppen gir ved oksygenmangel. Alle mennesker vil oppleve forskjellige symptomer på oksygenmangel, og det er svært viktig for piloter å kjenne sine egne. De må kunne handle riktig dersom disse oppstår ved å iverksette nødprosedyrer. Denne treningen er en del av grunnutdanningen til alle kampflypiloter og den gjentas regelmessig og ved behov.

Våre amerikanske kolleger understreker at pilotenes meldinger tas på alvor og at de tar nødvendige grep – både ved basen, hos det amerikanske Luftforsvaret og i det internasjonale kampflyprogrammet. Både jeg og de norske pilotene er fornøyde med at flysikkerheten alltid settes først. US Air Force har satt ned en arbeidsgruppe som har fokus på å finne årsakene til symptomene som flygerne opplever. Det er ennå ikke avklart om oksygensystemet om bord på flyene har sviktet, eller om symptomene er forårsaket av noe annet. Vi er kjent med at nødsystemet i flyene ble benyttet og at alle pilotene som kjente symptomene fulgte prosedyrene korrekt for å lande flyene. F-35-programmet har engasjert et eget team av ingeniører, teknikere og spesialister innen flymedisin som skal undersøke hendelsene og finne årsaken til at dette skjer. I dette teamet har Norge med egne ingeniører, og norsk fagmyndighet i Forsvarsmateriell er hele veien involvert og konsulteres i arbeidet. Norsk ledelse på basen er også tungt inne i oppfølgingen av norske piloter og fly, og ivaretar norske interesser på vegne av Luftforsvaret.

En bakketreningsdag fredag vil så langt ikke få noen konsekvenser for treningen av våre piloter frem mot at vi får våre første fly til Norge i november i år. Jeg er fornøyd med at signalene jeg får tilsier at flygingen og treningen vil gjenopptas allerede på mandag. Derfor er det viktig å presisere at det ikke er snakk om at flyene er «satt på bakken», men at de rapporterte hendelsene førte til at fredagens trening ble kansellert for å forsikre seg om at pilotene er oppdatert på prosedyrer og symptomer. Vi følger selvfølgelig situasjonen nøye, og vil fortløpende legge ut oppdatert informasjon om saken etterhvert som årsaksforholdene avklares.

I et så stort og omfattende utviklingsprosjekt som F-35, vil det det innimellom skje ting som gjør at brukerne tar forhåndsregler for å sørge for at sikkerheten ivaretas og episoder undersøkes grundig. Dette var en av de gangene. Nok en gang har vi fått bevis på at etablerte prosedyrer fungerer som de skal og at tiltak kan iverksettes før uhell skjer med våre fly og flygere. Dette er en sikkerhetskultur basert på erfaringer som Luftforsvaret og våre partnere har etablert gjennom hele etterkrigstiden.

Fakta om Luke Air Force Base

Norge har fem fly på basen, og det er der norske F-35-piloter utdannes og trenes opp. Det er flere allierte nasjoner som samarbeider om trening og utdanning på Luke Air Force Base, der nasjonene samarbeider tett og flyr hverandres fly.