Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 18. oktober 2016

Radisson BLU Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo

Se presentasjon av innlederne på konferansen her

Program
Konferansier: Raheela Chaudhry, seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

08.45 Registrering og kaffe
10.00 Åpningstale av statsminister Erna Solberg
10.10 Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug
10.25 God integrering og god kriminalitetsforebygging
Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo
10.40 Integrering i Norge – utvikling de senere år
Unni Wikan, professor emeritus i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo
10.55 Likestilling i et integreringsperspektiv
Inger Lise Lien, forsker I / dr. polit. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
11.10 Pause
11.25 Samtale med «de skamløse jentene»
Nancy Herz og Sofia N. Srour
11.40 Panelsamtale: Tilhørighet og verdier
Paneldeltakere: Kadra Yusuf, Nisa Saeed, Sundeep Singh, Mahmoud Farahmand
12.30 Lunsj
13.30 Parallelle sesjoner – se egen omtale av sesjonene her
14.30 Pause
15.00 Kulturorientering for overføringsflyktnnger som skal til Norge
Josef Hæier, kulturorienterer IOM
15.15 Integreringsarbeid i kommunen
René Gregor, flyktningsjef, Hamar kommune
15.30 Fra asylsøker til kremmer
Tamer El-Bahri
15.45 Avslutning ved innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug
16.00–17.00 Lett servering og sosialt samvær