Om regjeringens nasjonale integreringskonferanse

Den nasjonale integreringskonferansen er en viktig del av regjeringens arbeid på integreringsfeltet. Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere.

Årets konferanse arrangeres i Oslo 27. september 2017. Program og påmelding kommer nærmere konferansendatoen.

 

Kontakt

Kontakt arrangøren:

 

Innspillsmøter

I forkant av konferansen i 2016 inviterte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) representanter for ulike innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører til et innspillsmøte. Formålet med de regionale møtene er å innhente innspill til temaer og problemstillinger som ønskes fremmet til myndighetene.

Det ble gjennomført innspillsmøter i Kristiansand 3. mai, Bergen 24. mai, Oslo 15. mai, Gjøvik 28. mai, Tromsø 4. juni og Trondheim 16. juni.

Det er utarbeidet en samlerapport basert på innspill fra innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører.

Les samlerapporten her

Tidligere konferanser

Regjeringen har avholdt en årlig nasjonal integreringskonferanse siden 2014. De to første årene under navnet Dialogkonferansen.

Etter konferansen i 2015 ble det laget en rapport med innspill fra deltakere og kommentarer fra statsråder og statssekretærer.

Les rapporten fra konferansen i 2015

Se også nettstedet til Dialogkonferansen.