Innledere på konferansen

 

 

Sylvi Listhaug er innvandrings- og integreringsminister, og har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for innvandring, asyl og integrering.
Anniken Hauglie er arbeids- og sosialminister, og har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.
Kristin Holm Jensen er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Bjørn Haugstad er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.
Vidar Brein-Karlsen er statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.
Hoger Amin Karadaki er Høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold innenfor sosialt arbeid. Han er en aktiv foredragsholder og er engasjert i temaer som vold i nære relasjoner, ekteskap blant innvandrerungdom og utfordringer med å leve i to kulturer. Han har tidligere jobbet med ungdom og integrering i Fredrikstad og er opptatt av den frivillige innsatsen i integreringen. Hoger er opprinnelig fra Irak, med kurdisk bakgrunn, og kom til Norge som asylsøker i 1999.
Tatiana Maximova-Mentzoni er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Arbeidsinkludering av innvandrere er hennes hovedforskningsfelt. Tatiana forsker på både arbeidsrettede tiltak og inkludering på arbeidsplassen. Hun har doktorgrad i bedriftsøkonomi fra Handelshøgskolen i Bodø. Tatiana og har tidligere jobbet som seniorrådgiver i Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet. Hun selv er kjærlighetsinnvandrer fra Russland og kom til Norge i 2006. Tatiana har nylig startet en fagblogg om arbeidsinkludering av innvandrere.
Jon Horgen Friberg er sosiolog og jobber som forsker ved Fafo. Han har forsket på en rekke ulike temaer knyttet til innvandring, integrering, arbeidsliv og velferd. Blant annet har han skrevet en doktorgrad om arbeidsmigrasjon fra Polen. For tiden leder han et prosjekt om sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn i Oslo-området.
Jessica Malmberg og Arve-Henning Solvang jobber ved Kvalifiseringssenter for innvandrere i Trondheim. Begge er sosionomer og har lang erfaring av kommunalt tiltaksarbeid. De har utviklet Arbeidsgiverteam og Språkmentorfunksjon gjennom flere IMDI-prosjekter. Fokus har vært på å styrke introdeltakeres arbeidsdeltakelse gjennom bla relasjonsbygging med arbeidsgivere.
Antoinette Botti er gründer og eier av Ging ingefærdrikk. I 2015 mottok Antoinette en pris fra Leadership Foundation. Prisen går til flerkulturelle som har utøvd spesielt godt lederskap og/eller er rollemodeller i norsk arbeids-, samfunns- og kulturliv.
Aisha Ali Mohammed, trebarnsmor og Oslos første kvinnelige somaliske bussjåfør, ble nevnt i statsministerens nyttårstale i år.
Siyamak Nemati er butikksjef i KIWI XL Strømsø i Drammen. Han skrev en kronikk i Aftenposten 4. april 2017: Gi innvandrere en sjanse til å vise hva de kan! Nemati skriver at «Som butikksjef har jeg bevisst vektlagt å ansette medarbeidere med ulik bakgrunn. Men jeg er tydelig på at alle skal snakke norsk på jobb, og at det skal stilles like krav til alle. Det skulle bare mangle. Uansett hvilken bakgrunn vi har, har vi mye å lære av å omgås folk fra ulike kulturer.»