Innledere på konferansen

 

 

hans-sverre-sjoevold_200x200

 

 

Hans Sverre Sjøvold ble i juni 2012 utnevnt til ny politimester i Oslo. Han har tidligere vært ekspedisjonssjef i Justis- og politidepartementets politiavdeling, rektor ved Politihøgskolen og politimester og assisterende politidirektør.

 

 

inger-lise-lien_200

 

 

Inger Lise Lien er forsker 1 ved  Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).  Hun har forsket på innvandring i 30 år, hvor hun har skrevet om æreskodeksen og ledet kompetansefunksjonen mot kjønnslemlestelse på NKVTS  i 5 år.

Inger Lise Lien har forsket på innvandrer gutters tilpasning og skrevet artikler og bøker om gjengdannelse i storbyen, og veier inn i kriminalitet.

 

 

josef_heier_200

 

 

Josef Hæier kom til Norge i 1991, han er gift og har 4 barn. Han jobber som lærer i Arendal kommune og som kulturorienterer i IOM. Han er bystyremedlem i Arendal og sitter i Arendal Innvandrerråd.

Josef Hæier er samfunnsengasjert og opptatt av integrering og brobygging mellom mennesker og kulturer.

 

 

kadra_yusuf_200

 

 

Kadra Yusuf er journalist og samfunnsdebattant. Hun er blant annet spaltist i Dagsavisen.

Kadra Yusuf er en viktig stemme i integreringsdebatten og har vunnet en rekke priser for sitt engasjement.

 

 

mahmoud_farahmand_200

 

 

Mahmoud Farahmand er talsperson for nettverket LIM (Likhet, Integrering, Mangfold).

Mahmoud Farahmand jobber med kontraterror i Jernbaneverket og blogger hos Nettavisen.

 

 

nancy_herz_200

 

 

Nancy Herz er 20 år gammel og engasjert i menneskerettighetssaker. Hun har vunnet flere priser for sitt samfunnsengasjement, nå sist Skamløsprisen sammen med blant annet Sofia N. Srour.

Nancy Herz skapte debatt med sitt innlegg om æreskultur som ble publisert i april 2016 «Vi er de skamløse arabiske jentene og vår tid begynner nå». Hun studerer juss og er ny spaltist i Aftenposten.

 

 

nisa_saeed_200

 

 

Nisa Saeed har master i rettsvitenskap og jobber som prosjektkoordinator i LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk).

Nisa Saeed jobber blant annet som juridisk rådgiver og norsklærer for kvinner.

 

 

rene_gregor_200

 

 

René Gregor jobber som flyktningsjef i Hamar kommune. Han er født i tidligere Tsjekkoslovakia og flyktet til Afrika i 1968, før han flyttet til Norge i 1970.

René Gregor har over 18 års erfaring fra arbeid med innvandrere og flyktninger. Han har tidligere jobbet i Arbeidsmarkedsetaten, Utdanningsetaten i Oslo, Voksenopplæring og Flyktningtjenesten.

 

 

sofia_srour_200

 

 

Sofia N. Srour er en 22 år gammel norsk-libaneser jusstudent, debattant og skribent.

Sofia N. Srour har bemerket seg i den offentlige debatten med hennes engasjement mot æreskultur og sosial kontroll. Hun har vunnet Skamløsprisen sammen med blant annet Nancy Herz og sammen har de nylig arrangert skamløs-dag på Stortinget.

 

 

sundeep_singh_200

 

 

Sundeep Singh er vokst opp på Veitvet i Oslo. Han jobber som advokatfullmektig i BA-HR, et av landets mest anerkjente advokatfirmaer. Singh sitter i BA-HRs utvalg for «corporate social responsibility» (CSR). Han er leder for Oslo-«huben» av Global Shapers Community, et nettverk initiert av World Economic Forum. Singh ble tildelt Alarga-stipendet i 2012. Han har tidligere vært stipendiat på Stortinget, hvor han skrev en juridisk avhandling innen finans.

I 2014 ble han kåret til en av de 100 fremste mannlige rollemodellene med flerkulturell bakgrunn av Utrop, og valgt som et av VIBROs “Nye Forbilder”. Singh er co-initiativtager til og tidligere leder for Unge Sikher og Mino.Jur (ved Det juridiske fakultet i Oslo), og en av initiativtakerne bak Den norske turbandagen.

 

 

tamer-el-bahri_200

 

 

Tamer El-Bahri flyktet fra krigen på Gazastripen i Palestina og kom til Norge med kone og tre barn i januar 2010. El-Bahri, som har utdannelse som ingeniør, lærte seg grunnleggende ferdigheter i det norske språket mens han og familien satt nesten to år på asylmottak i Bodø.  Da familien fikk innvilget opphold i Norge sent i 2011, flyttet de til Kongsberg.

I 2012 startet El-Bahri sin egen bedrift, Norwegian Development Institute, på Kongsberg. NDI er den eneste offentlig godkjente private tilbyderen av norskopplæring i Kongsbergregionen. I tillegg leverer NDI, som nå har ti ansatte, omfattende tolketjenester og mange kurs i andre språk – fem av disse snakker også El-Bahri selv.  Bedriften ble godkjent av VOX i 2014 og så langt har mer enn 200 deltakere gjennomført språkkurs og norskopplæring i regi av NDI. Nå ønsker El-Bahri å utvide språkskolen med filialer til andre norske byer, slik at flere fremmedspråklige arbeidstakere kan få et kompetanseløft.

 

 

unni_wikan_200

 

 

Unni Wikan er professor emeritus i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo.

Unni Wikan ble utnevnt til professor i 1987 og har i en årrekke forsket på temaer som innvandring og integrering, kjønn, religion og kultur. I 2004 tildelt Fritt Ord- prisen for «sine innsiktsfulle, åpenhjertige og utfordrende bidrag til debatten om verdikonflikter i det flerkulturelle samfunnet».