Den nasjonale integreringskonferansen

Oslo, 27. september 2017

Sylvi Listhaug på integreringskonferansen 2016

Rapport fra integreringskonferansen 2016

Torsdag 5. januar 2017

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse for 2016 ble holdt 18. oktober i Oslo. Nå foreligger en konferanserapport med referater fra alle innlegg og sesjoner.

Statsminister Erna Solberg åpner konferansen

Konferansen gir viktige innspill

Onsdag 19. oktober 2016

– De innspillene vi får her er viktige for regjeringens arbeid med integrering, sa statsminister Erna Solberg da hun åpnet Den nasjonale integreringskonferansen 2016.

Statsrådene Torbjørn Røe Isaken, Sylvi Listhaug og Linda Hofstad Helleland

I dialog med regjeringen

Fredag 30. september 2016

De som deltar på konferansen vil få anledning til å diskutere integrering med statsråder og statssekretærer fra fem ulike departementer.

Statsrådene Torbjørn Røe Isaksen, Sylvi Listhaug og Linda Hofstad Helleland skal lede hver sin sesjon.

Om konferansen

Tirsdag 7. juni 2016

Den nasjonale integreringskonferansen er en viktig del av regjeringens arbeid på integreringsfeltet. Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere.

Flere saker

04.10.2016: Velkommen til konferanse!

02.06.2016: Innspillsmøter 2016

Den nasjonale integreringskonferansen arrangeres av
Justis- og beredskapsdepartementet.

Ansvarlig redaktør for nettstedet er kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen.