Select Page
Næringsminister Monica Mæland
Innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å skape verdier. Innovasjonspolitikkens rolle er dermed å legge til rette for et nyskapende og omstillingsdyktig næringsliv. Monica Mæland

Næringsminister, Nærings- og fiskeridepartementet

Pangstart for ny gründerordning

49 oppstartsbedrifter har hentet inn til sammen 233 millioner kroner gjennom en ny gründerordning.

Ny Skattefunn-rekord

Bedriftene søker på Skattefunn som aldri før.

2,4 milliarder mer siden 2013

Markant økning i satsingen på forskning og innovasjon

Fornying og forenkling for bedre innovasjon

Regjeringen skal gjøre Innovasjon Norge mer effektiv og enklere for kundene.

Hva er innovasjons-politikk?

Innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å øke verdiskapningen.

SENTRALE POLITIKKOMRÅDER

twitter flickr facebook