Select Page
Næringsminister Monica Mæland
Innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å skape verdier. Innovasjonspolitikkens rolle er dermed å legge til rette for et nyskapende og omstillingsdyktig næringsliv. Monica Mæland

Næringsminister, Nærings- og fiskeridepartementet

2,4 milliarder mer siden 2013

Markant økning i satsingen på forskning og innovasjon
Les saken

Fornying og forenkling for bedre innovasjon

Regjeringen skal gjøre Innovasjon Norge mer effektiv og enklere for kundene.
Les saken

Hva er innovasjons-politikk?

Innovasjon er avgjørende for næringslivets evne til å øke verdiskapningen.
Les saken

Forskning og utvikling for økt innovasjon

Fornyelse og nyskaping er selve nøkkelen til økonomisk vekst.
Les saken

SENTRALE POLITIKKOMRÅDER

twitter flickr facebook