Tema som nevnes her er manglende; deltakelse i fellesskapet, spesialpedagogisk kompetanse og tidlig innsats. Det bør ses på om lovverket er godt nok for å ivareta barn og elevers rettigheter og behov, og kommunenes ansvar for å sikre at dette følges opp. Det viktigste er at barn og unge blir møtt med høye forventninger, opplever å lykkes i utdanningssystemet og derav kan være aktive deltakere i samfunnet.

Intervju med Thomas Nordahl