Vi fikk delta i samlingsstunden, fikk omvisning og hadde samtaler med ansatte og en forelder. Besøket ga sekretariatet viktig kunnskap om hvordan det spesialpedagogiske systemet fungerer i praksis.

Mølleplassen spesialbarnehage