Funn fra deres rapport «Uten mål og mening?» er svært sentral for Ekspertgruppens arbeid. Barneombudet sitter også i Ekspertgruppens referansegruppe og vi vil ha en åpen dialog underveis i arbeidet.

Bo rapport enkeltsider