Intempo er opptatt av tidlig innsats sett i lys av nyere hjerneforskning og har utarbeidet Bravo leken. Intempo