Dere kan enten skrive til oss eller be om et møte. Ta da kontakt med sekretariatet.