Sekretariatet hadde et innlegg om status i arbeidet i ekspertgruppen. Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT

På denne lenken legges også ut foiler fra konferansen og alle innleggene ble strømmet. Strømmingen legges ut i neste uke og er tilgjengelig i 4 uker.

Vi hadde også en stand hvor flere PP-ledere kom innom.

Vi avsluttet den siste dagen med et møte med noen PP-ledere og fikk her høre om deres opplevelse av:

  • Hvilket utfordringsbilde ser dere for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging?
  • Hva som skal til for å bedre deres situasjon? Både hvordan dagens ressurser kan utnyttes på en bedre måte og tiltak som ikke kan realiseres innenfor dagens ressursrammer.