Dagene ble brukt til å drøfte den første av tre hoveddeler i rapporten – statusbeskrivelsen. Hva ekspertgruppen legger i begrepet «inkludering» blir veldig sentralt for Ekspertrapporten. Nedenfor kan du lese om begrepet, og send oss gjerne kommentarer tilbake.

Ekspertgruppens rapport kommer til å ha følgende oppbygning:

  1. Barnekonvensjonen og begrepsavklaringer
  2. Vi starter opp med det vi vet om barnet/elevens tilbud: barn under opplæringspliktig alder, grunnskolen, videregående opplæring og til slutt det statlige- og lokale støttesystemet innen utdanningssektoren.
  3. Deretter gjør vi en analyse av statusbeskrivelsen
  4. Avslutningsvis anbefaler vi tiltak

Utkast til Ekspertgrupgens forståelse av begrepet inkludering pr. 08.09.17 PDF2