Ekspertgruppen hadde også sine første møter 20. og 21. mars. I møtene ble grunnlaget for arbeidet presentert av Thomas Nordahl og det ble lagt planer for arbeidet det kommende året.

Program til konferansen 21. mars 2017