Stort sett alle barn og unge er hver dag hele livet i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Det er så viktig at alle opplever seg inkludert. Les mer om Thomas Nordahls forståelse av oppdraget i vedlegget som er lenket under.

En utfordrende oppgave-nettside