Den første dagen skal de også ha brukerseminar for barn, unge og foreldre som ønsker å komme med sine innspill til gruppens arbeid.