Noen punkter på programmet var:

  • Skolens digitale tilstand og digitalisering som en drivkraft for inkludering v/Niels-Erik Mathiassen
  • Møte med referansegruppen hvor Thomas Nordahl holdt en innledning om utfordringsbildet ekspertgruppen nå ser. Deretter jobbet vi i grupper med bruk av cafè modellen hvor hvert bord tok for seg korte oppsummeringsnotater om: inkluderingsbegrepet, status barn under opplæringspliktig alder, status grunnskolen, status videregående opplæring og status det lokale og det nasjonale støttesystemet. Ekspertgruppen fikk her mange gode innspill til arbeidet videre.
  • Status om spesialundervisning i videregående opplæring v/Eifrid Markussen