Ekspertgrupperepresentantene fra Sverige og Danmark holdt også innlegg om hvordan det spesialpedagogiske utdanningssystemet fungerer i deres land. Referansegruppen hadde også sitt første møte med ekspertgruppen og la frem sine synspunkter på utfordringsbildet. Møtene foregikk 8. – 9. mai.