Hva gjør vi?

Vi i Ekspertgruppen snakker med barn, unge og voksne som har verdifulle erfaringer vi bør vite om. Vi leser og drøfter hva vi kan gjøre for at flere barn og unge kan oppleve seg mer inkludert i barnehager og skoler.

Ulike aktiviteter vi gjør:

– drar på besøk til barnehager og skoler for å snakke med barn, foreldre og ansatte.
– har møter med ulike folk og interesseorganisasjoner som vil komme til oss for å si sin mening.
– inviterer vi med oss ulike personer som kan mye om forskning og har erfaringer som de vil dele med oss.
– får mange skriftlige innspill til hva vi bør ha med oss i arbeidet.
– leser mye av den forskningen som finnes om dette temaet.
– har møter i ekspertgruppen for å snakke om hvordan situasjonen er for barn og unge i dag, og hva som skal til for å gjøre det bedre.

 

Datoer og frister for Ekspertgruppen

Her er noen av datoene vi har satt opp møter:

2017:

20.-21. mars: 1. møte i Ekspertgruppen + Konferanse Litteraturhuset

8.-9. mai: 2. møte i Ekspertgruppen + møte med referansegruppen

12.-13. juni: 3. møte i Ekspertgruppen + Konferanse i Volda

6.- 7. september: 4. møte i Ekspertgruppen

12.-13. oktober: 5. møte i Ekspertgruppen + referansegruppen

5.- 6. desember: 6. møte i Ekspertgruppen

2018:

17.-18. januar: 7. møte i Ekspertgruppen + referansegruppen

27.-28. februar: 8. møte i Ekspertgruppen

21. mars 2018: Overlevering av rapport, Oslo