Innspill til oss

Vi vil gjerne ha innspill fra alle som er interessert i vårt arbeid. Du kan blogge ditt innlegg på siden, eller sende en mail til sekretariatet. Mailadressen finner du på høyre side på nettsiden.

Notater fra referansegruppen:

Innspill fra ISP juni 2017

Innspill fra Statped mai 2017

Innspill fra NAFO mai 2017

Innspill fra PBL mai 2017

Innspill fra KS mai 2017

Innspill fra lesesenteret oktober 2017

Innspill fra Samfunnsviterne oktober 2017

Innspill til ekspertgruppen fra elevsiden.no

Statistikk til ekspertgruppen fra Statped 2017

Innspill fra Utdanningsforbundet

Innspill fra Statped nov. 2017

Spesialpedagogisk støtte i Sverige okt17

Specialundervisningen i Danmark nov 17