En utfordrende oppgave!

Thomas Nordahl synes det er en utfordrende oppgave, men samtidig er oppgaven og mandatet avgjørende viktig. Stort sett alle barn og unge er hver dag hele livet i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Det er så viktig at alle opplever seg inkludert.

Les mer om Thomas Nordahls forståelse av oppdraget i vedlegget som er lenket under.

Fortsett å lese "En utfordrende oppgave!"

Ønsker du/dere å si deres mening til Ekspertgruppen?

Sekretariatet vil gjerne høre på deres meninger om Ekspertgruppens mandat. Dere kan enten skrive til oss eller be om et møte. Ta da kontakt med sekretariatet.

Fortsett å lese "Ønsker du/dere å si deres mening til Ekspertgruppen?"

Ekspertgruppen ønsker innspill på rapporten

Ekspertgruppen ønsker å ha en åpen dialog rundt arbeidet med rapporten og vil i løpet av aug. 2017 legge ut den første delen: Ekspertgruppens forståelse av sentrale begreper. Kom da gjerne med innspill.

Fortsett å lese "Ekspertgruppen ønsker innspill på rapporten"

Sekretariatet hadde møte med Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS)

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) ønsket et møte med sekretariatet for å legge frem medlemmenes synspunkter til ekspertgruppen. Møtet var 28.06.17.

Fortsett å lese "Sekretariatet hadde møte med Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS)"

Thomas Nordahl ble intervjuet av NRK radio 23.06.17

Forskning viser at kvaliteten på spesialundervisningen som gis i dag er for lav. Tema som nevnes her er manglende; deltakelse i fellesskapet, spesialpedagogisk kompetanse og tidlig innsats. Det bør ses på om lovverket er godt nok for å ivareta barn og elevers rettigheter og behov, og kommunenes ansvar for å sikre at dette følges opp. Det viktigste er at barn og unge blir møtt med høye forventninger, opplever å lykkes i utdanningssystemet og derav kan være aktive deltakere i samfunnet.

Fortsett å lese "Thomas Nordahl ble intervjuet av NRK radio 23.06.17"

Sekretariatet var på besøk hos Barneombudet

Barneombudet inviterte sekretariatet til et møte for å drøfte temaer knyttet til Ekspertgruppens mandat. Funn fra deres rapport «Uten mål og mening?» er svært sentral for Ekspertgruppens arbeid. Barneombudet sitter også i Ekspertgruppens referansegruppe og vi vil ha en åpen dialog underveis i arbeidet.

Fortsett å lese "Sekretariatet var på besøk hos Barneombudet"

Ekspertgruppen hadde sin tredje samlingen

Gruppen møttes denne gangen i Ørsta for internt møte mandag 12. juni og deltok på seminar om spesialundervisning ved Høgskulen i Volda tirsdag 13. juni. Tema for samlingen var presentasjon av SPEED – prosjektet som er gjennomført av Høgskulen i Volda og Høgskolen i Innlandet. På det interne møtet i ekspertgruppen ble det blant annet drøftet ulike begreper som må legges til grunn for det videre arbeidet. Særlig ble gruppas forståelse av inkluderingsbegrepet drøftet inngående. Vi jobber videre med den endelige forståelsen av begreper som; inkludering, tilpasset opplæring, likeverdighet, spesialpedagogikk og særskilt tilrettelegging de kommende ukene og gruppas endelige forståelse vil være grunnlag for videre arbeid.

Fortsett å lese "Ekspertgruppen hadde sin tredje samlingen"

Sekretariatet fikk møte Nasjonalt brukerråd ved Statped

Sekretariatet presenterte ekspertgruppens arbeid til nå, og representantene fra Nasjonalt brukerråd kom med spørsmål og innspill til videre arbeid den 7. juni.

Fortsett å lese "Sekretariatet fikk møte Nasjonalt brukerråd ved Statped"

Ekspertgruppen skal til Volda

Ekspertgruppen skal på denne samlingen drøfte sentrale begreper som skal ligge til grunn for det videre arbeidet, og delta en dag på en konferanse om spesialundervisning ved Høgskolen i Volda. Samlingen er fra 12. og 13. juni.

Fortsett å lese "Ekspertgruppen skal til Volda"

Ekspertgruppemøte og møte med referansegruppen

Ekspertgruppen inviterte Institutt for spesialpedagogikk v/Sven Nilsen og Kari-Anne Bottegaard Næss og Terje Ogden for å holde innlegg om hvordan de ser utfordringsbildet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Ekspertgrupperepresentantene fra Sverige og Danmark holdt også innlegg om hvordan det spesialpedagogiske utdanningssystemet fungerer i deres land. Referansegruppen hadde også sitt første møte med ekspertgruppen og la frem sine synspunkter på utfordringsbildet. Møtene foregikk 8. – 9. mai.

Fortsett å lese "Ekspertgruppemøte og møte med referansegruppen"