Vi hadde brukerseminar 5. des.

15 deltakere – både fra brukerorganisasjoner og private var påmeldte. Hele Ekspertgruppen fikk veldig mange gode innspill til arbeidet. Det er en felles enighet om at å være inkludert i fellesskap er det viktigste for barn og unge i barnehager og skoler. Det spesialpedagogiske systemet vi har i dag ivaretar ikke dette godt nok.

Fortsett å lese "Vi hadde brukerseminar 5. des."

Ekspertgruppen skal ha nytt møte denne uken

Gruppen skal denne gangen jobbe med analyse og tiltak. Den første dagen skal de også ha brukerseminar for barn, unge og foreldre som ønsker å komme med sine innspill til gruppens arbeid.

Fortsett å lese "Ekspertgruppen skal ha nytt møte denne uken"

Daniel forteller sin historie

Se filmen om Daniel som forteller sin historie om hvordan det har vært å få spesialundervisning i skolen.

Fortsett å lese "Daniel forteller sin historie"

Ekspertgruppen holdt innlegg på HLF Briskebykonferansen

Mari Vaage Wang holdt innlegg på konferansen om Ekspertgruppens arbeid. Les mer om konferansen i lenken nedenfor.

Fortsett å lese "Ekspertgruppen holdt innlegg på HLF Briskebykonferansen"

Sekretariatet er på konferanse Skolen i digital utvikling

Statsråden presenterer ny digitaliseringsstrategi og flere andre holder aktuelle innlegg om skolen i digital utvikling.

Fortsett å lese "Sekretariatet er på konferanse Skolen i digital utvikling"

Besøk på Haug skole- og ressurssenter

Sekretariatet fikk komme på besøk til Haug skole- og ressurssenter. Vi deltok i time med en klasse, fikk snakket med flere elever om deres skolehverdag og hatt møte med skolens ledelse som kom med gode innspill til Ekspertgruppens arbeid.

Fortsett å lese "Besøk på Haug skole- og ressurssenter"

Hvordan er det å få spesialpedagogisk støtte?

Ekspertgruppen vil gjerne høre din mening og inviterer derfor til et brukerseminar 5. des. 2017 fra kl. 16-18.

Se vedlagte invitasjon om program og påmelding (så snart som mulig og senest 1. nov.).

Fortsett å lese "Hvordan er det å få spesialpedagogisk støtte?"

Ekspertgruppen hadde sin sjette samling 12. og 13. okt.

Ekspertgruppen hadde sin sjette samling 12. og 13. okt. og møtte da også referansegruppen.

Fortsett å lese "Ekspertgruppen hadde sin sjette samling 12. og 13. okt."

Aktuell artikkel i Dagbladet i dag

Både Thomas Nordahl og sekretariatsleder Ronny Alver Gursli uttaler seg om saken.

Fortsett å lese "Aktuell artikkel i Dagbladet i dag"

Ekspertgruppen hadde møte med Statped 7. sept.

Thomas Nordahl, Bengt Persson og sekretariatet hadde et møte med Statpeds ledelse 7. sept. Statped kom her med innspill til Ekspertgruppens mandat og arbeid. Statped er også representert i Referansegruppen.

Fortsett å lese "Ekspertgruppen hadde møte med Statped 7. sept."