Ekspertgruppen

Vi er fagpersoner og forskere fra Danmark, Sverige og Norge. Vi skal skrive en rapport om hvordan det spesialpedagogiske tilbudet kan bli bedre i barnehager og skoler.

Foto av faggruppen

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra venstre: Bjørn Wessel Hennestad, Judith Ellinor Martinsen, Camilla Brørup Dyssegaard, Thomas Nordahl, Mari Vaage Wang, Trond Johnsen, Elin Kragset Vold, Pia Paulsrud og Bengt Persson.

Arbeidet ledes av professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Innlandet.

Her kan du lese mer om bakgrunnen og mandatet til gruppen: Ekspertgruppens mandat