Sekretariatet var på besøk i Mølleplassen spesialbarnehage

Sekretariatet fikk komme på besøk i Mølleplassen spesialbarnehage.

Sekretariatet ble invitert på møte ved KS – fylkesutdanningssjefenes arbeidsutvalg for videregående

Sekretariatet ble invitert på møte med Forum for fylkesutdanningssjefenes arbeidsutvalg ved KS for å få innspill og drøfte statusbildet innen det spesialpedagogiske fagområdet i videregående opplæring. Møtet var 24.08.17.

Sekretariatet hadde møte med Norsk Tourette Forening og Autismeforeningen

Norsk Tourette Forening og Autismeforeningen hadde et møte med sekretariatet for å legge frem medlemmenes synspunkter til ekspertgruppen. Møtet var 23.08.17.

En utfordrende oppgave!

Thomas Nordahl synes det er en utfordrende oppgave, men samtidig er oppgaven og mandatet avgjørende viktig.

Ønsker du/dere å si deres mening til Ekspertgruppen?

Sekretariatet vil gjerne høre på deres meninger om Ekspertgruppens mandat.

Ekspertgruppen ønsker innspill på rapporten

Ekspertgruppen ønsker å ha en åpen dialog rundt arbeidet med rapporten og vil i løpet av aug. 2017 legge ut den første delen: Ekspertgruppens forståelse av sentrale begreper. Kom da gjerne med innspill.

Sekretariatet hadde møte med Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS)

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale (NIFS) ønsket et møte med sekretariatet for å legge frem medlemmenes synspunkter til ekspertgruppen. Møtet var 28.06.17.

Thomas Nordahl ble intervjuet av NRK radio 23.06.17

Forskning viser at kvaliteten på spesialundervisningen som gis i dag er for lav.

Sekretariatet var på besøk hos Barneombudet

Barneombudet inviterte sekretariatet til et møte for å drøfte temaer knyttet til Ekspertgruppens mandat.

Ekspertgruppen hadde sin tredje samlingen

Gruppen møttes denne gangen i Ørsta for internt møte mandag 12. juni og deltok på seminar om spesialundervisning ved Høgskulen i Volda tirsdag 13. juni.