Ekspertgruppen hadde møte med Statped 7. sept.

Thomas Nordahl, Bengt Persson og sekretariatet hadde et møte med Statpeds ledelse 7. sept.

Ekspertgruppen har sin femte samling 12.-13. sept.

Ekspertgruppen skal denne gangen få høre et innlegg om Skolens digitale tilstand og digitalisering som en drivkraft for inkludering, gjennomgå …

Ekspertgruppen inviterer til brukerseminar 5. des. 2017

Har du som bruker noen synspunkter på hvordan man bedre kan inkludere barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging?

Sekretariatet hadde møte med sosial entreprenør

Intempo ønsket et møte med sekretariatet for å komme med sine innspill til Ekspertgruppen. Møtet var 27.09.17.

Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT 19.- 20. sept.

Sekretariatet hadde innlegg, stand og møte med noen PP-ledere!

Les og kom med innspill til Ekspertgruppens forståelse av «inkludering»

Ekspertgruppen hadde sin fjerde samling 6.-7. Sept.

Ekspertgruppen har sin fjerde samling 6.-7. sept.

Ekspertutvalget skal igjen samles for å fortsette drøftingsarbeidet.

Sekretariatet ble invitert på møte ved KS – grunnskole

Sekretariatet ble invitert på møte med KS for å få innspill og drøfte statusbildet innen det spesialpedagogiske fagområdet i grunnskolen. …

Sekretariatet var på besøk i Mølleplassen spesialbarnehage

Sekretariatet fikk komme på besøk i Mølleplassen spesialbarnehage.

Sekretariatet ble invitert på møte ved KS – fylkesutdanningssjefenes arbeidsutvalg for videregående

Sekretariatet ble invitert på møte med Forum for fylkesutdanningssjefenes arbeidsutvalg ved KS for å få innspill og drøfte statusbildet innen …