Det blir ny St. meld. i 2019 «Tidlig innsats og inkluderende fellesskap»

Høsten 2018 starter arbeidet med ny melding. Les mer om ny St. meld. i lenken nedenfor.

Høringskonferansen i Trondheim 20. juni – film fra streaming finner du her

Konferansen skal være på Scandic Hotel Hell, kl. 12.00 – 16.00. Konferansen blir streamet. Presentasjoner fra konferansen legges ut på …

Høringskonferansen i Tromsø 19. juni

Konferansen skal være på Clarion Hotel The Edge, kl. 11.00 – 15.00. Presentasjoner fra konferansen legges ut her på nettsiden …

Høringskonferansen på Gardermoen 28. mai

354 deltakere var påmeldt konferansen. Nedenfor ligger programmet og presentasjonene fra dagen. De skriftelige spørsmålene og innspillene vi mottok på …

Informasjon om høring og høringskonferanser

Lenke til pressemeldingen om høringen på Regjeringen.no Lenke til høringsportalen på Udir.no for å uttale deg/dere Det benyttes digitalt høringssystem …

Film fra overleveringen av rapporten til kunnskapsministeren

Denne filmen blir lagt ut i tekstet versjon i neste uke.

Rapport fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

En trykket utgave av rapporten kan bestilles i bokform av Fagbokforlaget fra den 30.04.18.

Overrekkelsen av ekspertrapporten kan følges direkte fra lenken nedenfor

Den 4. april fra kl. 10.00 – 12.00 vil ekspertgruppen redegjøre for rapporten og anbefalingene, og overlevere denne til statsråden. …

Ekspertrapporten blir publisert 4. april 2018

Ekspertgruppen går inn i sin siste fase i arbeidet og rapporten skal etter planen publiseres 4. april. Gruppen har sitt …

Ekspertgruppen hadde møte 17. og 18. januar

Ekspertgruppen drøftet ulike mulige tiltak for seg og sammen med referansegruppen. Rapportarbeidet går mot slutten og den overleveres statsråden 20. …