Ekspertrapporten blir publisert 4. april 2018

Ekspertgruppen går inn i sin siste fase i arbeidet og rapporten skal etter planen publiseres 4. april. Gruppen har sitt siste drøftingsmøte 27. og 28. februar 2018.

Ekspertgruppen hadde møte 17. og 18. januar

Ekspertgruppen drøftet ulike mulige tiltak for seg og sammen med referansegruppen. Rapportarbeidet går mot slutten og den overleveres statsråden 20. mars som planlagt.

Ekspertgruppen har møte med referansegruppen igjen 17. januar

Denne gangen vil vi blant annet bruke tiden på å drøfte mulige analyser av kunnskapsgrunnlaget. Vi kommer tilbake med mer informasjon om det videre arbeidet etter møtet.

Vi hadde brukerseminar 5. des.

15 deltakere - både fra brukerorganisasjoner og private var påmeldte. Hele Ekspertgruppen fikk veldig mange gode innspill til arbeidet. Det er en felles enighet om at å være inkludert i fellesskap er det viktigste for barn og unge i barnehager og skoler. Det spesialpedagogiske systemet vi har i dag ivaretar ikke dette godt nok.

Ekspertgruppen skal ha nytt møte denne uken

Gruppen skal denne gangen jobbe med analyse og tiltak.

Daniel forteller sin historie

Se filmen om Daniel som forteller sin historie om hvordan det har vært å få spesialundervisning i skolen.

Ekspertgruppen holdt innlegg på HLF Briskebykonferansen

Mari Vaage Wang holdt innlegg på konferansen om Ekspertgruppens arbeid.

Sekretariatet er på konferanse Skolen i digital utvikling

Statsråden presenterer ny digitaliseringsstrategi og flere andre holder aktuelle innlegg om skolen i digital utvikling.

Besøk på Haug skole- og ressurssenter

Sekretariatet fikk komme på besøk til Haug skole- og ressurssenter. Vi deltok i time med en klasse, fikk snakket med flere elever om deres skolehverdag og hatt møte med skolens ledelse som kom med gode innspill til Ekspertgruppens arbeid.

Hvordan er det å få spesialpedagogisk støtte?

Ekspertgruppen vil gjerne høre din mening og inviterer derfor til et brukerseminar 5. des. 2017 fra kl. 16-18.