Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT 19.- 20. sept.

Sekretariatet hadde innlegg, stand og møte med noen PP-ledere!

Sekretariatet hadde et innlegg om status i arbeidet i ekspertgruppen. Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT

På denne lenken legges også ut foiler fra konferansen og alle innleggene ble strømmet. Strømmingen legges ut i neste uke og er tilgjengelig i 4 uker.

Vi hadde også en stand hvor flere PP-ledere kom innom.

Vi avsluttet den siste dagen med et møte med noen PP-ledere og fikk her høre om deres opplevelse av:

·         Hvilket utfordringsbilde ser dere for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging?

·         Hva som skal til for å bedre deres situasjon? Både hvordan dagens ressurser kan utnyttes på en bedre måte og tiltak som ikke kan realiseres innenfor dagens ressursrammer.

 

Én kommentar til “Nasjonal nettverkskonferanse for ledere i PPT 19.- 20. sept.

  1. Sektorinndeling i stat og kommune fører til at tjenester til barn og unge ikke er koordinerte og at informasjonsflyten ikke fungerer. Konsekvensen er at tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier ikke blir likeverdige. Dette kan ha negativ effekt på gjennomføring av skoleløpet. Det er derfor behov for å gjøre en innsats som kan bidra til at flere barn og unge med nedsatt funksjonsevne fullfører skole og tilslutt kommer i arbeid. God informasjon, samtidige tjenester, koordinering og samordning mellom tjenestene er i denne sammenhengen viktige tiltak. Samarbeid mellom sektorene må formaliseres og være forpliktende.

Legg igjen en kommentar til Midia Aminzadeh Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *