Les og kom med innspill til Ekspertgruppens forståelse av «inkludering»

Ekspertgruppen hadde sin fjerde samling 6.-7. Sept. Dagene ble brukt til å drøfte den første av tre hoveddeler i rapporten – statusbeskrivelsen. Hva ekspertgruppen legger i begrepet «inkludering» blir veldig sentralt for Ekspertrapporten. Nedenfor kan du lese om begrepet, og send oss gjerne kommentarer tilbake.

Ekspertgruppens rapport kommer til å ha følgende oppbygning:

 1. Barnekonvensjonen og begrepsavklaringer
 2. Vi starter opp med det vi vet om barnet/elevens tilbud: barn under opplæringspliktig alder, grunnskolen, videregående opplæring og til slutt det statlige- og lokale støttesystemet innen utdanningssektoren.
 3. Deretter gjør vi en analyse av statusbeskrivelsen
 4. Avslutningsvis anbefaler vi tiltak

Utkast til Ekspertgrupgens forståelse av begrepet inkludering pr. 08.09.17 PDF2

4 kommentarer til “Les og kom med innspill til Ekspertgruppens forståelse av «inkludering»

 1. Hei, jeg leser med interesse utkastet til ekspertgruppas forståelse av begrepet «inkludering» og det ville være flott å få tilgang til referanselisten, ettersom det er vist til mange kilder her. Er edn tilgjengelig?

  1. Hei,

   Takk for din henvendelse. Referansene vil har brukt ligger som fotnote på sidene.
   mvh
   Sekretariatet
   Julie Ek Holst-Jæger

 2. Regner med at ekspertgruppen er kjent med det 3årige europeiske prosjektet Inclusive Early Childhood Education (IECE), hvor Norge er representert med to eksperter, oppnevnt av Utdanningsdirektoratet? Sluttkonferansen holdes i Lisboa i starten av november, hvor det legges fram en grundig rapport på bakgrunn av bl.a. studiebesøk i ulike land, gjennomgang av forskningsresultater, drøftinger, mm. Hensikten med Norges deltakelse var å anvende erfaringer fra dette prosjektet inn i arbeidet med styrking av inkludering i norske barnehager.

  Vennlig hilsen Bodil Mørland, en av de to norske eksepertene

 3. ps Ved nøyere lesing, ser jeg at Pia Paulsrud er med i denne ekspertgruppen. Pia er jo den andre norske ekspert i IECE, så derved skulle prosjektet være godt ivaretatt i ekspertutvalgets videre arbeid. Lykke til!
  Vennlig hilsen Bodil Mørland

Legg igjen en kommentar til Bodil Mørland Avbryt svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *