Ønsker du/dere å si deres mening til Ekspertgruppen?

Sekretariatet vil gjerne høre på deres meninger om Ekspertgruppens mandat. Dere kan enten skrive til oss eller be om et møte. Ta da kontakt med sekretariatet.

6 kommentarer til “Ønsker du/dere å si deres mening til Ekspertgruppen?

 1. Det må tilrettelegges slik at alle barn med særskilte behov følger klassen på trinnet de går i. Barna må være mest mulig i klassen. Det medfører at rammene og tankene rundt spesialundervisningen må legges om. Spesialpedagogene må ha et ansvar for inkludering av andre barn sammen med eleven som har særskilte behov. Hva og hvordan dette skal skje må en vurdere ut fra ferdigheter, diagnoser mm.
  Spesialpedagogen vil da kunne bli en ressurs også for andre elever i klassen. Spesialpedagogen må også kunne ta ansvar for tilretteleggingen av flere § 5 elever i klassen.

  1. Hei,

   Ekspertgruppen takker for din henvendelse /oversendelse og interesse i arbeidet. Vi vil videreformidle innspillene dine til ekspertgruppen, og tar de med oss i det videre arbeidet.

   Med vennlig hilsen
   Julie Ek Holst-Jæger
   Sekretariatet
   Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

 2. Intempo er en sosial entreprenør som siden 2009 har arbeidet for ekstra tidlig innsats i norske barnehager og nå også ved helsestasjonene. Vår målgruppe er alle barn mellom 0 og 3 år, fordi man ikke alltid kan vite hvem som trenger den tidlige innsatsen. Flere enn 22 000 barn har tatt i bruk våre verktøy og for dem med forventet forsinket utvikling innvilges de også etter søknad hos NAV hjelpemiddelsentralen. Vi har flere års erfaring med implementering i hele kommuner og ønsker å dele våre erfaringer med ekspertgruppen. Vårt mål er å bygge bro mellom nyere hjerneforskning og praktisk pedagogikk og anbefaler professor Audrey van der Meer, NTNU som bekrefter viktigheten av varierte sanseopplevelser og innsats før fylte 2 år. Vi ønsker å presentere vårt arbeid for ekspertgruppen og bidra i det videre tilbudet barn med spesielle behov blir tilbudt de kommende årene.

  1. Hei,

   Ekspertgruppen takker for din henvendelse /oversendelse og interesse i arbeidet. Vi vil videreformidle innspillene dine til ekspertgruppen, og tar de med oss i det videre arbeidet. Vi vil ta kontakt vedr. deres ønske om et møte.

   Med vennlig hilsen
   Julie Ek Holst-Jæger
   Sekretariatet
   Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging

 3. Vår nyere hjerneforskning fra Nevrovitenskapelig utviklingslaboratorium ved Psykologisk institutt, NTNU viser at hjernen til de minste 0-3 år er mest formbar og har stor utviklingspotensiale. Aldri senere i livet vil vi lære og utvikle oss så mye på så kort tid. Det er derfor lettere å fremme læring og forebygge vansker gjennom tidlig innsats mens barna er små.

  Barnehagen skal være mer enn en oppbevaringsplass med fokus på pass, kos og stell – og dette gjelder også for de aller minste barnehagebarna i alderen 0-3 år. Vi ønsker at barnehagen skal være en læringsarena hvor hvert enkelt barn gjennom lek blir stimulert og utfordret på sitt nivå. Dette krever kvalifiserte småbarnspedagoger som forstår hvordan hjernen til de minste fungerer og som kan tilby varierte opplevelser gjennom bruk av alle sansene, kroppen, språk og mellommenneskelige relasjoner.

 4. Hei!
  Jeg jobber som Pedagogisk psykologisk rådgiver i PPT. Ved en tilfeldighet lærte jeg The Association Method fra USA. Denne språklæringsmetoden har jeg jeg modifisert og tilpasset norsk språk og begynneropplæring i lesing og skriving. Da jeg jobbet i skolen brukte jeg og kolleger metoden med svært gode resultater i både ordinær begynneropplæring, og for barn med ulike lærevansker. Å bringe nye tanker inn i offentlige fagsystemer ble for krevende. Jeg fant ingen annen løsning enn å etablere et firma hvor jeg kunne nå lærerne i Norge «utenfra». Lærerne i Norske klasserom har svart meg! Jeg har hatt over 2000 pålogginger til nettkurs, og 400 skoler i hele Norge har tatt læremidlene i bruk. Jeg er usikker på hvor mange som bruker selve metoden systematisk. Forrige skoleår ble det gjennomført en studie fra NTNU. Bokstavkunnskap og kvalitet på å trekke sammen bokstavlyder til ord ble kartlagt ved to skoler, gjennom et helt skoleår. I mai stavet iMAL-elevene ord signifikant bedre enn kontrollgruppen, og forskjellen i bokstavkunnskap mellom de de svakeste elevene i de to gruppene er det verdt å se nærmere på.: https://www.forskerfabrikken.no/slik-hjelper-du-barn-med-lesevansker/

  Jeg håper det er mulig å få presentere mitt engasjement for en arbeidsmåte som gjør at alle elever lykkes inne i klasserommet fra første dag i første, for ekspertgruppen. Mvh Regine Nagelhus

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *