Thomas Nordahl ble intervjuet av NRK radio 23.06.17

Forskning viser at kvaliteten på spesialundervisningen som gis i dag er for lav. Tema som nevnes her er manglende; deltakelse i fellesskapet, spesialpedagogisk kompetanse og tidlig innsats. Det bør ses på om lovverket er godt nok for å ivareta barn og elevers rettigheter og behov, og kommunenes ansvar for å sikre at dette følges opp. Det viktigste er at barn og unge blir møtt med høye forventninger, opplever å lykkes i utdanningssystemet og derav kan være aktive deltakere i samfunnet.

Intervju med Thomas Nordahlhttps://radio.nrk.no/serie/nyhetslunsj#t=1m37s

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *