Ekspertgruppen hadde sin tredje samlingen

Gruppen møttes denne gangen i Ørsta for internt møte mandag 12. juni og deltok på seminar om spesialundervisning ved Høgskulen i Volda tirsdag 13. juni. Tema for samlingen var presentasjon av SPEED – prosjektet som er gjennomført av Høgskulen i Volda og Høgskolen i Innlandet. På det interne møtet i ekspertgruppen ble det blant annet drøftet ulike begreper som må legges til grunn for det videre arbeidet. Særlig ble gruppas forståelse av inkluderingsbegrepet drøftet inngående. Vi jobber videre med den endelige forståelsen av begreper som; inkludering, tilpasset opplæring, likeverdighet, spesialpedagogikk og særskilt tilrettelegging de kommende ukene og gruppas endelige forståelse vil være grunnlag for videre arbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *