Ekspertgruppen skal til Volda

Ekspertgruppen skal på denne samlingen drøfte sentrale begreper som skal ligge til grunn for det videre arbeidet, og delta en dag på en konferanse om spesialundervisning ved Høgskolen i Volda. Samlingen er fra 12. og 13. juni.

http://www.hivolda.no/hivolda/kurs-og-oppdrag/konferansar-og-seminar/speed-seminar/boklansering_-program?lang=nyn