Kontakt oss

Kontaktpersoner for Helsekonferansen 2017

Prosjektleder
Anette W. Bryn: anette.wiig.bryn@helsedir.no
Prosjektstøtte
Ingeborg Bakken:  Ingeborg.bakken@helsedir.no
Teknisk arrangør (påmelding/fakturering)
Berg-Hansen
servicetelefon: 21004147
e-post: Helsekonferansen@berg-hansen.no