Helsekonferansen 2016

Vi har gleden av å ønske velkommen til årets helsekonferanse  1. og 2. november på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Helsekonferansen har som mål å skape felles forståelse for mål og utfordringer i helsetjenesten og hovedgrep som blir tatt i norsk helsepolitikk. Konferansen skal være en hyggelig møteplass.

Tittelen på årets konferanse er «Pasientens helsetjeneste i praksis»

Målgruppen for konferansen er:

  • fagfolk og ledere i forvaltningen, kommuner, foretak, institusjoner og brukerorganisasjoner
  • politikere
  • forskere

Konferansen arrangeres av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet.