Helsekonferansen 2017

Vi har gleden av å ønske velkommen til årets helsekonferanse 11. og 12. mai på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Påmelding

 

Tema for årets helsekonferanse blir regjeringens arbeid med en ny kvalitetsreform for eldre – «Leve hele livet». Den kommer til å omhandle de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: Mat, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Det er for store forskjeller i kvaliteten på tjenestene til eldre, og målet med reformen er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

«Leve hele livet» – en kvalitetsreform for eldre

Helsekonferansen skaper felles forståelse for mål og utfordringer i helsetjenesten og hovedgrep som blir tatt i norsk helsepolitikk. Konferansen skal være en hyggelig møteplass.

Målgruppen for konferansen er:

  • fagfolk og ledere i forvaltningen, kommuner, foretak, institusjoner og brukerorganisasjoner
  • pasienter, brukere og pårørende
  • politikere
  • forskere

Konferansen arrangeres av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet

Deltageravgiften for årets konferanse er kr 2.900,-.

 

Innleggene fra Helsekonferansen 2016 kan du se her:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLS9Dbtm5qG5USIsGHKoWwVITl9WvwoKS3