Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte den 10. juni 2016 et ekspertutvalg som skal utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata. Helsedatautvalget ledes av fagdirektør Marta Ebbing i Folkehelseinstituttet og skal vurdere både juridiske, organisatoriske og tekniske tiltak.