Utvalgsmedlemmene

2Sten_sort_hvittSten Ludvigsen (leder) er professor ved UiO, med  læring og teknologi som sitt spesialfelt, herunder hvordan og hva elever lærer i ulike fag. Han har tidligere vært leder av programstyret for evalueringen av Kunnskapsløftet, senterleder ved InterMedia  forskningsleder, leder av nasjonal forskerskole i utdanningsvitenskap, leder av ’Kaleidoscope – Network of Excellence’ i Technology  Enhanced Learning (6. rammeprogram) og medlem av  styringsgruppen i prosjektet Science Created by You (7. rammeprogram). Han har også vært gjesteforsker ved University of Pittsburgh, Stanford University, Open University og Fulbright scholar på University of California, Berkeley. Han har i tillegg skrevet en rekke artikler og bøker.

Jens Rasmussen

Jens Rasmussen er professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), AarhusUniversitet. Han forsker især på grunnskole- og lærerutdanning  i et internasjonal, komparativt perspektiv. Han har vært Fulbright Visiting Professor ved College of Education, University of Georgia, gjesteprofessor ved Institut für Bildungswisseschaft, Universität Wien og nasjonal  rådgiver for curriculumutvikling i Vietnam. Han har skrevet  til en lang rekke artikler og bøker om undervisning, læring, lærerutdanning  og utdanningsforskning.

Sort_hvitt_Daniel2bildDaniel Sundberg er forsker og lærer ved Linnéuniversitetet i Sverige. Hans forskning omhandler utdanningsreformer, læreplaner og undervisning. Sentralt i forskningen står forandringer i tid og rom av hva som regnes som kunnskap i skolen. Han forsker for tiden på de nye læreplanene i Sverige (LGR 11 og GY 2011), deres etablering, gjennomføring og effekt. I sistnevnte prosjekt har Sundberg jobbet med systematiske gjennomganger av forskning innen feltet skole, undervisning og læring, og med spørsmål om samspillet mellom utdanning forskning, utdanningspolitikk og utdanningsvirksomhet, internasjonalt og nasjonalt.

Sort_hvitt_Eli Gundersen sept 2013Eli Gundersen er Cand. Polit. med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun er skolesjef i Stavanger kommune, har lang erfaring fra sektor som lærer, ansatt i skoleadministrasjonen i Stavanger og Sandnes kommune og hun har vært hovedtillitsvalgt/leder i Norsk Lærerlag/ Utdanningsforbundet. Hun har også vært medlem i styringsgruppa for «Nyutdanna læreres mestring av yrket» i regi av Høgskolen i Oslo og sitter i styret for forskningsprosjektet. Det lærende barnet ved Universitetet i Stavanger. Hun benyttes ofte som innleder på kurs og konferanser.

Ny rektor ved St. Olav vid. : Tormod KorpåsTormod Korpås er rektor ved St. Olav videregående skole i Sarpsborg. Han har lang erfaring som lærer og skoleleder for yrkesforberedende og studiespesialiserende utdanningsprogram i videregående skole. Med bakgrunn fra ressursgeografi og samfunnsgeografi er han spesielt opptatt av skoleledelse og skoleutvikling i et samfunnsperpektiv. Han har vært hovedtillitsvalgt i Østfold fylkeskommune og har holdt flere foredrag om skole- og arbeidsliv.

Sort_hvitt_Kleven Kjersti_0058_prvKjersti Kleven er medeier og styreleder i skipsbyggingskonsernet Kleven. Hun er styreleder i Norsk Industri og har i tillegg flere verv innen maritim bransje. Gjennom disse foraene er hun engasjert i næringslivets kompetansebehov og næringslivet som læringsarena. Hun er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo med fordypning i organisasjon og arbeidsliv. Hun har tidligere jobbet som forsker ved NIBR og Fafo,  vært personalsjef i Rolls-Royce Marine AS og arbeidet med lederutvikling og forskerstøttet bedriftsutvikling i Nordvest Forum AS.

Rege_sort_hvittMari Rege er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger og ESOP ved Universitetet i Oslo. Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider innenfor fagfeltene arbeidsmarkedsøkonomi, utdanningsøkonomi og adferdsøkonomi, og hennes forskning har blitt publisert i en rekke ledende internasjonale fagtidsskrift. Hun har ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, og sitter nå i Forskningsrådets divisjonsstyre for samfunn og helse. Rege var medlem i det regjeringsoppnevnte Fordelingsutvalget.

sigve_sort_hvittSigve Indregard er journalist og debattansvarlig i Morgenbladet. Han har skrevet om og arbeidet med utdanningsspørsmål som leder av Elevorganisasjonen, i Utdanningsdirektoratet og elev- og lærlingombud i Oslo kommune.

 

 

 

Helge.sort_hvittHelge Øye er prosjektleder for Musikkregionen Gjøvik. Han er faglærer i musikk, med master i musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøgskole. Har arbeidet i kultursektoren, de senere årene i Oppland fylkeskommune med spesiell vekt på å utvikle ordninger for gode samarbeid mellom kunstnere og skoler.

 

 

Sort_hvitt_SunnivaSunniva Rose er doktorgradsstipendiat i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo. Der forsker hun på hvordan vi kan bruke grunnstoffet thorium som brensel i kjernekraftverk. Hun er opptatt av forskningsformidling og har en egen blogg. Hun har holdt en rekke populærvitenskapelige foredrag, er stadig å høre på Abels Tårn på P2 og skriver kronikker for Aftenposten – aller helst om temaer som kjernekraft, radioaktivitet og strålingsfobi.

 

Bushra sort-hvittBushra Ishaq er utdannet lege og har bakgrunn innen medisinsk forskning fra Universitet i Oslo. Hun har en rekke organisatoriske verv med et engasjement for dialog mellom ulike religioner og kulturer, både nasjonalt og internasjonalt. Hun er en aktiv skribent og har blant annet vært fast spaltist for Aftenposten. Hun har vært en stemme til forsvar for en flerkulturell og flerreligiøs identitet med primær forankring i norsk kultur og språk. Hun ble tildelt Fritt Ords ærespris i 2010 for sitt dialogførende samfunnsengasjement.