Velkommen til EUIKT15

Konferanse om europeisk IKT-politikk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer sammen med Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet til EUIKT15 – en konferanse om europeisk IKT-politikk med fokus på EUs satsning på utvikling av det digitale indre markedet. Spørsmålet vi stiller oss er hvordan DSM – digital single market – vil skape vekst i Europa, og hvilke implikasjoner og politiske muligheter dette vil medføre for Norge. 

Dato: 26.mai

Tid: 08:00 – 16:00
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo
Kontakt: EUIKT@kmd.dep.no
Påmelding

Statsminister Erna Solberg innleder konferansen. Temaene som vil bli tatt opp i løpet av dagen er elektronisk kommunikasjon/ telekom, personvern, opphavsrett, e-handel og sikkerhet.
 

Lansering av ny DSM-strategi

«Digital Single Market – Bringing down barriers to unlock online opportunities».

Fortsett å lese "Lansering av ny DSM-strategi"

Welcome to EUIKT15

European ICT-policy conference on the Digital Single Market

The Norwegian ministry of Local Government and Modernisation in co-operation with the Norwegian ministry of Transport and Communications, and the Norwegian ministry of Trade, Industry and Fisheries to EUIKT15 – a conference about European ICT-policy.

The main theme for the conference is How will the Digital Single Market (DSM) create economic growth in Europe, what are the implications of DSM for Norway and what are the main policy opportunities?

Date: 26 May 2015

Time: 08:00 – 16:00
Place: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo
Contact: EUIKT@kmd.dep.no

Registration

The Norwegian Prime Minister, Erna Solberg will open the conference. The main topics for the conference are Electronic communication, Data protection, Copyright, E-commerce and Digital Security.

EU-kommisjonens nye strategi for DSM

EU jobber med å utarbeide en strategi for utvikling av et Digitalt Indre Marked (DSM) i Europa.

Fortsett å lese "EU-kommisjonens nye strategi for DSM"