Innspill til regjeringens strategi mot hatefulle ytringer

Vi er bekymret for omfanget av hatefulle ytringer på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Ytringer som sprer hat mot andre mennesker kan ikke tolereres. Noen ytringer er forbudt etter norsk lov og skal straffeforfølges. Men også andre hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet.

Regjeringen har nå satt i gang et arbeid med en strategi mot hatefulle ytringer.

Fristen for å komme med innspill gikk ut 4. februar 2016.