Program 2015

Foreløpig program

08.45 – 09.45 Registrering og kaffe

10.00 – 10.10 Kulturinnslag

10.10 – 10.20 Åpningstale av statsminister Erna Solberg

10.20 – 10.30 Barne,- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

10.30 – 10.40 Guro Ødegård (Institutt for samfunnsforskning) – Frivillighetens potensiale

10.40 – 11.30 Panelsamtale

11.30 – 12.30 Lunsj

12.30 – 14.00 Parallelle sesjoner

14.00 – 14.30 Pause

14.30 – 16.00 Parallelle sesjoner

16.00 – 17.30 Lett servering og sosialt samvær

 

Deltakere

Regjeringen inviterer ca. 200 representanter for innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd, departementer, direktorater, kommuner og andre frivillige organisasjoner til dialogkonferansen.

Deltakelse fra regjeringen

ernasolberg2_portrett-ramme Erna Solberg Statsminister (foto: Thomas Haugersveen/SMK)
Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsminister (foto: Ilja C. Hendel)
Jan Tore Sanner-151x151-ramme Jan Tore Sanner Kommunal- og moderniseringsminister (foto: Torbjørn Tandberg/KMD)
Thorhild Widwey 151x151-ramme Thorhild Widvey Kulturminister (foto: Ilja C. Hendel)
Monica Mæland 151x151-ramme Monica Mæland Næringsminister (foto: Hans Jørgen Brun)
robert_eriksson_5 Robert Eriksson Arbeids- og sosialminister (foto: Thomas Haugersveen/SMK)
Jøran Kallmyr Jøran Kallmyr Statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet (JD)
birgitte jordahl 151x151-ramme Birgitte Jordahl Statssekretær, Kunnskapsdepartementet (KD) (foto: Marte Garmann)
Lisbeth Normann 151x151-ramme Lisbeth Normann Statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) (foto: Bjørn Stuedal)
Kai-Morten Terning 151x151-ramme Kai-Morten Terning Statssekretær, Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) (foto: Moment Studio)

 

Konferansier

Selda Ekiz  – fysiker og programleder i NRK. Les mer her.

 

Panelsamtale

Tema for panelsamtalen er Deltakelse og engasjement – hvorfor engasjerer du deg? Hva vil du oppnå? Fire personer som på ulike måter engasjerer seg gjennom jobb eller gjennom frivillig arbeid diskutere dette tema. Paneldeltakere er filmregissør og forfatter Ulrik Imtiaz Rolfsen, jusstudent og blogger Fatima Almanea, lege og rådsmedlem i LIM Tina Shagufta Kornmo og etablerer av Atlas kompetanse Saad Yosuf Hashi. Konferansier Selda Ekiz skal lede panelet. I forkant av panelsamtalen skal forsker Guro Ødegård snakke om Frivillighetens potensiale. Les mer om panelsamtalen.

 

Parallelle sesjoner

Det er åtte parallelle sesjoner – fire før og fire etter pause. Hver sesjon vil ha ca. 30 deltakere, og vil ledes av statsråd eller statssekretær med ansvar for temaet. Les mer om de parallelle sesjonene.

12.30 – 14.00 Arbeid Trygt samfunn Oppvekst og barnevern Kultur, frivillighet og deltakelse
14.00 – 14.30 Pause og rombytte
14.30 – 16.00 Entreprenørskap Bolig, nærmiljø og deltagelse Barnehage, skole og livslang læring Helse og livskvalitet