Dialogkonferansen 2014

Dette er en samlingsside med all informasjon fra Dialogkonferansen 2014.

Rapport til Dialogkonferansen 2014

Trykk her for å lese rapporten for Dialogkonferansen 2014.

Panelsamtalen er klar

Temaet for årets panelsamtale er trivsel og deltakelse, og fem spennende personer utgjør panelet. Kristina Jullum Hagen er seniorrådgiver i NHOs arbeidslivsavdeling, hvor hun har fagansvar for likestilling og mangfold og er prosjektleder for Female Future og Global...

Presseinvitasjon

  Den nasjonale Dialogkonferansen 2014 Onsdag 29. oktober 2014 10.00 - 16.00 Oslo Kongressenter Velkommen til den fyrste årlege nasjonale dialogkonferansen. Bakgrunnen for konferansen er at regjeringa ønskjer ein styrka dialog med innvandrarar. Representantar frå...

Innspill 2014