Nettsteder

DSS utvikler nye WordPressmaler for nettsider til Utvalg og kommisjoner, konferanser og events, samt kampanjer. Malene skal brukes når det er spesielle krav til funksjonalitet, design, dialog, varighet og publisering.

Malene møter UU-krav og leveres med responsivt design, som betyr at den tilpasser seg alle enheter – også mobil og tablet. Denne siden gir innspill på hva du skal tenke igjennom før du tar kontakt med Nettsteder.

1: Sjekkliste før du setter igang

Motiv

 • Hva er hensikten med nettstedet?
 • Hvorfor eget nettsted istedet for å bruke eksisterende kanaler?
 • Hvem er målgruppen og hva skal målgruppen bruke nettstedet til?
 • Er dette en del av et større prosjekt eller egen profil (trykksaker, konferanse, kampanje?)

Design/publisering

 • Er det behov for eget design/profilelementer? Ta kontakt med DSS
 • Vil dere publisere selv eller vil dere at DSS publiserer?

Markedsføring av nettstedet

 • Nettstedet skal alltid lenkes fra regjeringen.no
 • Andre kanaler – SoMe?
 • Involvere/informere KOM hvis de ikke allerede er med i prosessen.

Innhold – generelt

 • Innspill/kommentarer – avklar i så fall eventuell moderering
 • Feed fra Twitter, IG eller andre steder
 • Film (er det bestilt? Husk rettigheter)
 • Bilder (Husk kreditering)
 • Evt. andre ønsker til funksjonaliter
 • Søk/gjenfinning

Administrasjon

 • Hva skal nettstedet hete? Domenenavn?
 • Hvem er avsender?
 • Hvem er ansvarlig redaktør?
 • Hvem skal ha publiseringstilgang?
  – Kompetanse/erfaring; opplæringsbehov
 •  Språkversjoner?
  – Egen URL eller implisitt i nettstedet?
 • Hvor lenge skal nettstedet leve?
 • Er det behov for statistikk-rapport ved avslutning?
 • Budsjett?

Vi hjelper deg med hele prosessen. Ta kontakt!


2: Strukturer innholdet for nettstedet:

Utvalg og kommisjoner

Nettstedet for utvalg og kommisjoner kan inneholde følgende informasjon:

Toppmeny (Logo (riksvåpen), Om utvalget, Status arbeid, Innspill, Kontakt)
> Om utvalget
( presentere medlemmer, mandat) + ev. innspill-knapp  + les mer-knapp
> Aktuelle saker (ikke siste nyheter)
> Status i arbeidet
> Innspill fra publikum
(Vi vil gjerne ha dine innspill)
> Avsender og kontaktinformasjon (i footer)

Konferanse

Konferansenettstedet inneholder følgende informasjon:

> Toppmeny (Logo, Program, Påmelding, Om konferansen, Kontakt)
> Introduksjon:
Om konferansen + ev. påmeldingsknapp
> Konferansefakta:
– Dato
– Sted
– Deltageravgift
– Målgruppe
– Arrangør
> Program (+ lenke pdf)
> Om foredragsholderne/foredragene (bilder/video, ev. mer info)
> Påmeldingsside
> Kontaktinfo
> Kart (avmerket hotell, konferansested, restauranter mm)

Kampanje

Nettstedet for kampanje inneholder følgende informasjon:

Toppmeny (Logo (riksvåpen), Om utvalget, Status arbeid, Innspill, Kontakt)
> Om kampanjen
 ( presentere medlemmer, mandat) + ev. innspill-knapp  + les mer-knapp
> Aktuelle saker (ikke siste nyheter)
> Status i arbeidet
> Innspill fra publikum
(Vi vil gjerne ha dine innspill)
> Avsender og kontaktinformasjon (i footer)


 

Standardmalen brukes når nettstedet skal ha et offisielt preg og visuelt slektskap til regjeringen.no; departementet er tydelig avsender. Malen baserer seg på designelementer fra regjeringen.no. Det er mulig å legge til et toppbanner/bilde for å sette eget preg på nettstedet, men ellers er det fast mal. Denne malen er enkel å bruke og publisere med.

Fleximalen brukes når f.eks. et utvalg, kommisjon eller en informasjonkampanje skal publisere under eget navn, og departementet er underordnet som avsender. Malen brukes ved større krav til kompleksitet og funksjonalitet. Krever større kompetanse for publisering.


Vi har utarbeidet et flytskjema som kan hjelpe deg med å velge riktig publiseringskanal for ditt prosjekt. (Klikk på bilde for større utsnitt)

flytskjema for valg av type nettsted

Trenger du veiledning? Kontakt Nettsteder.


Se eksempel