DSS fonter

Gabriel Sans Condenced er DSS’ profilfont, og skal benyttes i alt materiale unntatt kontordokumenter. I Microsoft Office-dokumenter som Word, PowerPoint og Excel brukes Arial.

 

bilde av font: Gabriel Sans Condenced Light

Gabriel Sans Condenced Light

 

Bilde av font Gabriel Sans Condenced Normal

Gabriel Sans Condenced Normal

 

Bilde av fonten Gabriel Sans Condenced Medium

Gabriel Sans Condenced Medium

 

Bilde av fonten Gabriel Sans Condenced Bold

Gabriel Sans Condenced Bold