DSS

DSS’ visuelle identitet synliggjør hvem vi er, forsterker vårt budskap og skaper helhet. Den støtter opp under våre mål og verdier, uttrykker kvalitet og kompetanse, og styrker vår identitet.

dss logo

dss_fulltnavnlogo_no_pos_rgb

Designelementer

Følgende elementer er de viktigste delene av vår visuelle identitet. Elementene må beskyttes og brukes korrekt. Bruk kun de godkjente elementene.
LOGO
FARGER
TYPOGRAFI
FOTOGRAFI
IKONER

Ulike måter å bruke profilen på

Følgende eksempler viser hvordan den visuelle profilen kan brukes i praksis. Elementene må brukes riktig. Bruk bare de godkjente elementene som er beskrevet i profilen.

TRYKKSAKER

Årsrapport og VP
Annonser
Skilting
Visittkort
Adgangskort
Brevark – Mal
Møtereferat – Mal
Notatark – Mal
Konvolutt – C5

SKILT
LOGO PÅ KLÆR