DSS designprofil i bruk

Horisontalt fargefelt sammen med tekst og logo

Fargefeltet skal alltid gå fra venstre mot høyre, men alltid avsluttes før høyre side av dokumentet, slik at den får et hvit område over, under og til høyre for seg. Tekst skal alltid være høyrestilt. Logo skal alltid stå over fargefeltet, i en logos høyde over fargefeltet.

Eksempel A4 format:

Overskrift: 33/36 pt. Gabriel Sans Condenced Light
Undertittel: 10/12 pt. Gabriel Sans Condenced Light

 

fargefelt-tekst-1-linjea4-eksempel-trykksak-blatt-band

 

fargefelt-tekst-2-linje-m-undertittel a4-eksempel-trykksak-rodt-band

 

 

fargefelt-tekst-2-linjera4-eksempel-trykksak-lyseblatt-band