DSS fonter

Open Sans er DSS’ profilfont, og skal benyttes i alt materiale unntatt kontordokumenter. I Microsoft Office-dokumenter brukes Arial.
I Powerpoint brukes Arial som standard skrifttype, men denne kan byttes til Open Sans om ønskelig.