Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Her finner du informasjon om Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) designprofil, samt filer du kan laste ned.

Standard KMD-logo. Språk: Bokmål  KMD profilelement, linjer laget i perspektiv, farger

konvolutt Kontaktperson for KMDs designprofil og maler: Kristell Herland, mobil: 901 94 727

KMDs designprofil
Om bakgrunn og sentrale begrep for designprofilen

KMDs logoer
Oversikt over hvilke logoer som brukes på forskjellige kommunikasjonsflater

KMDs designelement
Informasjon om KMDs designelement. Last ned Indesignmal og designelementer

KMDs ikoner
Oversikt over ikoner for KMDs politiske områder. Last ned logoer.
Oversikt over ikoner for KDMs kurs. Last ned logoer

KMDs fargepalett
Hovedfarger og underfarger med fargekoder og eksempler på bruk

KMDs profilbilder
Generelle illustrasjonsfoto

Eksempler på bruk av KMDs designprofil.
Inspirasjonsskisser med KMDs designprofil
Last ned KMDs InDesignmaler


KMDs Officemaler
Diplom, plakat, program med KMDs designprofil

KMD i sosiale medier
Bruk av logo og coverfoto på Facebook ogTwitter