Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Her finner du informasjon om Helse- og omsorgsdepartementets supplerende designprofil

Standard HOD-logo. Språk: Bokmål      HOD profilelement, sirkler lagt over hverandre i mange forskjellig farger


konvolutt
 Kontaktperson for HODs designprofil: Hege Runge Johansen, telefon 22 24 82 98

HODs designprofil
Om bakgrunn og sentrale begrep for designprofilen

HODs logoer
Oversikt over hvilke logoer som brukes på forskjellige kommunikasjonsflater

HODs profilelementer
Informasjon og oversikt over HODs profilelementer
Eksempler på forsider og dokumenter

HODs fargepalett
Hovedfarger og underfarger med fargekoder og eksempler på bruk

HOD på sosiale medier
Oversikt 

HODs internprodukter
Eksempler