Wordmaler for publisering – Gjør det med stil!

DSS har utviklet egne stilbaserte publiseringsmaler i Word som sikrer smidig konvertering til ulike formater som regjeringen.no, EPUB, PDF og Word.

Malene har predefinerte stiler, slik at du som forfatter kan strukturere dokumentet riktig. Riktig bruk av stiler ivaretar krav om universell utforming og gjør samskriving enklere.

 

 dpm-dpm-logo .
Departementenes publiseringsmaler er tilpasset Word 2010, 2013, 2016  og støtter både norsk og engelsk versjon. Følgende maler inngår:
dpm-fp-logo-senter Fellespublisering  (Betaversjon som ikke er lansert) (f.eks. veileder, rapport, strategier, korte og lange tekster til regjeringen.no, andre digitale flater og/eller som trykksak)
dpm-prop-logo-senter .
Proposisjon til Stortinget
dpm-meld-logo-senter .
Melding til Stortinget
dpm-nou-logo-senter .
NOU. Norges offentlige utredninger

 


Kom igang

dpm-fp-logo-senter
Installering og bruk av Fellespubliseringsmalen  (Betaversjon som ikke er lansert)  (f.eks. veileder, rapport, strategier, korte og lange tekster til regjeringen.no)

 

dpm-prop-logo-senterdpm-meld-logo-senterdpm-nou-logo-senter
Installering og bruk av Rpub-malen / Regjeringsdokumenter (Proposisjon til Stortinget, Melding til Stortinget, NOU)Kun for designer/trykkeri:

Brukerveiledning for fellespublisering via InDesign

Kun for trykkerier som produserer regjeringsdokumenter og NOU:

Produksjonsløsning (PMP) for trykkerier som har rammeavtale med DSS